สมอ.จ่อ ออกมาตรฐานรีไซเคิล ให้ผู้บริโภคมั่นใจใช้สินค้า หวั่นนำสินค้าปนเปื้อนมาผลิตคนใช้แพ้

สมอ.จ่อ ออกมาตรฐานรีไซเคิล ให้ผู้บริโภคมั่นใจใช้สินค้า หวั่นนำสินค้าปนเปื้อนมาผลิตคนใช้แพ้

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. เตรียมประกาศใช้มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (เซอร์คูลาร์อีโคโนมี) หรือ ซีอี ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้งาน นำกลับเข้าสู่รีไซเคิลผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ รวมถึงการออกแบบดำเนินงานของธุรกิจ และการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ รองรับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ และที่สำคัญ ยังได้ประโยชน์ทางอ้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคใช้สินค้ารีไซเคิลได้อย่างมั่นใจ

“ตอนนี้มีหลายๆ บริษัทเริ่มนำสินค้าที่ผลิตจากวัสดุใช้แล้วออกมาสู่ตลาดมากขึ้น อาทิ นำขวดน้ำที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ผลิตเป็นเสื้อ หรือนำถุงปูนมาผลิตเป็นกระเป๋า หากผ่านกระบวนการผลิตไม่ดี ผู้บริโภคอาจเกิดการแพ้ได้ แต่ถ้าบริษัทนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ จะช่วยการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคใช้สินค้ารีไซเคิลได้อย่างมั่นใจ และสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรโดยทางตรง ลดต้นทุนการผลิต เพราะนำวัตถุดิบที่ผ่านการใช้แล้วมาเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสียที่นำสู่การฝังกลบ และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานต่างๆ” นายวันชัย กล่าว

นายวันชัย กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดของมาตรฐานดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยระยะแรกจะประกาศใช้เป็นแนวทาง หรือข้อแนะนำในการปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐานซีอีว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ไม่ได้เป็นมาตรฐานบังคับ แต่เป็นแนวทางการปฏิบัติ หลังจากนั้นจะเดินสายให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติได้กับทุกองค์กร ทุกขนาดประเภทธุรกิจ จากนั้นจะต่อยอดทำเป็นตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย เพื่อรับรองหน่วยงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ