พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี

วันที่ 10 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิ.ย. 2562 แล้วนั้น บัดนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น รมว.กลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่ง

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรมช.กลาโหม

นายอุตตม สาวนายน เป็นรมว.คลัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรมช.คลัง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรมว.ต่างประเทศ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา

นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรมว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นรมว.เกษตรและสหกรณ์

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์

นายประภัตร โพธสุธน เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรมว.คมนาคม

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นรมช.คมนาคม

นายถาวร เสนเนียม เป็นรมช.คมนาคม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เป็นรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรมว.พลังงาน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เป็นรมช.พาณิชย์

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรมว.มหาดไทย

นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นรมช.มหาดไทย

นายทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นรมช.มหาดไทย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรมว.ยุติธรรม

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล เป็นรมว.แรงงาน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นรมว.วัฒนธรรม

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นรมว.ศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นรมช.ศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรมช.ศึกษาธิการ

นายสาธิต ปิตุเตชะ เป็นรมช.สาธารณสุข

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรมว.อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ค.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี