“วี.อาร์.ทอยส์.” ของเล่นฝีมือคนไทยคุณภาพดี ยอดกระจูดขายผ่านทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง

ซีพี ออลล์ เดินหน้าตอกย้ำนโยบายส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พาเจาะลึกธุรกิจของเล่น “วี.อาร์.ทอยส์” ผลิตโดยคนไทย ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ กับกลยุทธ์และการพัฒนาช่องทางจำหน่ายผ่านช่องทางทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง และร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ล่าสุด คว้ารางวัลเซเว่นอีเลฟเว่นไทยยั่งยืน ปี 2561 มาครอง


คุณอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มซีพีออลล์ กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีและสินค้าที่มีนวัตกรรม จากผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กหรือเอสเอ็มอีที่ผลิตสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่นิยมจากประชาชน โดยบริษัททำหน้าที่เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ เพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านช่องทางที่หลากหลายของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง อาทิ นิตยสารทเวนตี้โฟร์แคตตาล็อก, เว็บไซต์ www.24catalog.com, www.ShopAt24.com, www.amulet24.com, แอพพลิเคชั่น, ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เชื่อมโยงการซื้อทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ช็อปปิ้งสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

“ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายผ่านทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง กว่า 10,000 รายการ โดยบริษัทได้ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมของซีพีออลล์ในการส่งเสริมสินค้าเอสเอ็มอีที่ดีมีนวัตกรรมให้สามารถขายสินค้าได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น และมีการพัฒนาระบบ Call Center รองรับการสั่งซื้อและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายทั้งการรับสาย การใช้ live chat การสั่งซื้อผ่านไลน์ เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงขยายคลังสินค้าและเพิ่มจุดกระจายสินค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการส่งสินค้า โดยสามารถส่งผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และส่งถึงบ้านลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี Store Hub เพื่อรองรับความสะดวกให้เอสเอ็มอีในการฝากส่งสินค้าที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นใกล้เคียง ไปยังคลังสินค้าใหญ่ของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ทำให้ช่วยลดค่าขนส่ง และประหยัดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” คุณอำพา กล่าว

ด้าน คุณพงศ์ธร พานิชสาส์น กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.อาร์.ทอยส์ จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ของเล่น “วี.อาร์.ทอยส์” เล่าว่า เคยทำงานธนาคารเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อน จากนั้นทำเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์ และผันตัวมาช่วยทำธุรกิจของครอบครัวอยู่ช่วงหนึ่ง เนื่องจากที่บ้านทำธุรกิจค้าขายผ้าอยู่ที่สำเพ็ง ก่อนที่จะลงมือทำธุรกิจของตัวเองอย่างเต็มตัว โดยเลือกทำธุรกิจของเล่น เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพัฒนาการเด็ก ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องจัดหาของเล่นที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสมตามวัย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2547 เริ่มนำเข้าของเล่นมาจากประเทศจีน และพยายามคิดค้นพัฒนาอยู่เสมอ กระทั่งสร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร และเริ่มผลิตของเล่นต่างๆ ขึ้นมาเอง พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาปรับใช้ และใช้หลักในการตัดสินใจมาบริหารธุรกิจ

“ของเล่นที่ผลิตขึ้นมาแต่ละชนิด จะมีทีมการตลาดศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า และทีมออกแบบเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจกลุ่มลูกค้าว่ามีความชื่นชอบของเล่นแบบใด โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย ไร้สารพิษ เพราะบริษัทผ่านมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับเด็ก ราคาประหยัด รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะและเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ให้มีความรู้ มีไอคิวเพิ่มขึ้น” คุณพงศ์ธร  กล่าว

จึงมองหาช่องทางการขายที่สามารถกระจายสินค้าของวี.อาร์.ทอยส์ได้ทั่วประเทศ ในปี 2551 ได้เข้ามาจำหน่ายผ่านช่องทางทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง และร้านเซเว่นอีเลฟเว่นด้วย ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากเด็กและเยาวชนอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีสินค้ากว่า 1,200 รายการ อาทิ ของเล่นสำหรับกลุ่มเด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิง  Education toys และมีสินค้ารายการใหม่ๆ เข้ามาจำหน่ายอยู่เสมอ เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของกลุ่มลูกค้า

“การที่สินค้าได้รับความนิยมจากลูกค้าจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีทีมงานของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้งเข้ามาช่วยเหลือดูแลด้านการทำการตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้สดใสสวยงาม ดึงดูดใจ มีทีมงานตรวจคุณภาพสินค้า เข้ามาตรวจสอบและให้ความรู้อยู่เสมอ จึงนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ที่โรงงานและเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการด้านต่างๆ อีกด้วย ธุรกิจของเล่นวี.อาร์.ทอยส์.ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และยังพัฒนาทักษะการผลิตของเล่นให้แก่แรงงานไทยอีกด้วย” ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของเล่น กล่าว


ล่าสุด ของเล่นภายใต้แบรนด์ “D-no Dough” ชุดอุปกรณ์ทำแป้งปั้น และ “D-no Block” ชุดตัวต่อ ได้รับรางวัลเซเว่นอีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2561 ประเภท เอสเอ็มอียั่งยืน ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจและยังเป็นกำลังใจให้ตนและทีมงานตั้งใจผลิตสินค้าดีมีคุณภาพต่อไป ทำให้ปี 2561 มียอดขายผ่านช่องทางทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง และร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน  220 ล้านบาท โดยในอนาคตวางแผนจะพัฒนาของเล่นที่เน้นให้ผู้เล่นใช้ทักษะ ผู้ใหญ่สามารถเล่นได้ด้วย นอกจากนี้ยังส่งออกของเล่นไปกว่าสิบประเทศ อาทิ อิตาลี กรีซ และรัสเซีย  เป็นต้น

สำหรับการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายผ่านช่องทางของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง คุณอำพา กล่าวทิ้งท้ายว่า จะต้องมีจุดขายที่แตกต่าง มีนวัตกรรม เป็นที่ต้องการของลูกค้า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เพราะจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่าย และต้องเป็นสินค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการรับรองคุณภาพสินค้า เช่น อย., มอก. ในกลุ่มสินค้าที่ต้องมีการรับรอง ท้ายสุดมีแพ็กเกจจิ้งที่สะดุดตา เก็บรักษาง่าย หยิบใช้ง่าย สามารถป้องกันการชำรุดจากการขนส่ง นอกจากนี้ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีท่านใดที่สนใจนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายผ่านทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เหมือนวี.อาร์.ทอยส์. สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านเว็บไซต์ www.24catalog.com, www.ShopAt24.com และ Call Center 02-780-7666 ตลอด 24 ชั่วโมง