จับตา อนุทิน ดัน กยศ. ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ ไม่ต้องมีคนค้ำ โปรพักหนี้ 5 ปี!

จับตา อนุทิน ดัน กยศ. ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ ไม่ต้องมีคนค้ำ โปรพักหนี้ 5 ปี!

กยศ. – จับตานโยบาย ภท. 6 ข้อ “แก้หนี้ กยศ. 4.5 ล้านคน ถูกบรรจุนโยบายรัฐบาลครบหรือไม่ หลังพบมาตรการช่วยเหลือขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ 15 ปี และดอกเบี้ยปรับ 75% เกาไม่ถูกจุด ลักลั่น หลายมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปรับเงื่อนไขสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยมีการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้สูงสุด 15 ปี พร้อมลดเบี้ยปรับ 75 เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดี และมีภาระหนี้ค้างชำระจำนวนมาก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่าตัวแทนพรรคจะนำนโยบายที่ได้รณรงค์หาเสียงไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะนำเสนอต่อรัฐสภา หนึ่งในนั้นคือนโยบายแก้หนี้ กยศ. ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ที่ได้นำเสนอ 6 เรื่อง ประกอบด้วย

  1. ปลดภาระผู้ค้ำประกัน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันอีกต่อไป ทั้งหนี้เก่า และหนี้ใหม่

2. ไม่มีดอกเบี้ย เนื่องจาก กยศ.ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ แสวงหากำไร

3. ไม่ต้องมีเบี้ยปรับ เนื่องจาก กยศ.ต้องช่วยหาทางให้ผู้กู้มีความสามารถชำระหนี้ ไม่ใช่คิดหาประโยชน์สูงสุดจากลูกหนี้

4. ใช้ภาษีเงินได้ประจำปีมาหักลดยอดหนี้เงินกู้ได้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนเข้าสู่ระบบภาษี และเงินรายได้จากภาษี มีความคุ้มค่ากว่าเงินกู้หลายเท่า

5. ผ่อนคืนเงินต้น 10 ปี

6. พักหนี้ 5 ปี สำหรับผู้ที่ไม่มีเงินจะชำระจริงๆ เพื่อเป็นการหยุดการดำเนินคดี ไม่ต้องฟ้องร้องบังคับคดี หรือฟ้องยึดทรัพย์ ไว้ 5 ปี ให้ผู้กู้ได้มีเวลาตั้งสติ ตั้งตัว

นายอนุทิน กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ต้องดูว่า พรรคร่วมรัฐบาลจะเห็นด้วยกับสิ่งที่พรรคภูมิใจไทย ได้นำเสนอนโยบายแก้หนี้กยศ .หรือไม่ และจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรต่อไป ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ พรรคภูมิใจไทยได้ที่นั่งรมช.ศึกษาธิการ 1 ตำแหน่ง จะมีการแบ่งงานอย่างไรด้วย และได้ดูกยศ.หรือไม่ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้กยศ.ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้จนถึงขั้นถูกบอกเลิกสัญญา และดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยกองทุนให้โอกาสผู้กู้ในการผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นกับจำนวนทุนทรัพย์ (เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ) คงเหลือ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และหากผู้กู้ยืมผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง จะนำส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้ตามคำพิพากษาทันที ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของ กยศ. ที่ออกมาในแต่ละปีไม่เหมือนกัน จนมีหลายมาตรฐาน เกิดความลักลั่น และยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้