ถวายเป็นพระราชกุศล!ศูนย์พัฒนาแรงงาน ออกบริการ”ซ่อมฟรี”เครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ปชช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ต.ค.59 นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้นำคณะครู อาจารย์ ผู้ฝึกทักษะงานอาชีพ กว่า 40 คน ออกพื้นที่ บ้านหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เพื่อบริการซ่อมเครื่องใช้ ไฟฟ้า ในครัวเรือน เครื่องยนต์เล็กใช้ในการเกษตร โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ เพื่อเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือว่าด้วย การพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และมีกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านช่าง ให้แก่ประชาชนให้มีความรู้ ทักษะด้านช่าง สามารถประกอบอาชีพได้ และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากศูนย์ช่างประจำชุมชน เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำรัส ในเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งชุมชนในชนบทห่างไกล ศูนย์ช่างประจำชุมชน จะเป็นศูนย์กลางให้บริการอย่างยั่งยืนของชุมชน ในการซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพ หรือเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนการสร้างหรือซ่อมอุปกรณ์ในครัวเรือน

201610261114336-20030113120213-768x576

โดยเน้นการให้บริการประชาชนในชุมชน เป็นการลดรายจ่ายแก้เจ้าของเครื่องมืออุปกรณ์หรือผู้บริการ ที่ไม่ต้องเคลื่อนย้าย หรือนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซ่อมแซมไปยังร้านในตัวเมือง ซึ่งอยู่ห่างไกลและอาจได้รับบริการไม่เป็นที่พอใจ ตลอดจนต้องเสียเวลาในการประกอบอาชีพ ศูนย์ช่างประจำชุมชน สามารถให้บริการแทน ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ในชุมชนที่ดีอีกทางหนึ่ง และเป็นการเพิ่มรายได้ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ เป็นช่างซ่อมประจำศูนย์ช่างประจำจำชุมชน ด้วย” นางดรุณี กล่าวอีก

นางดรุณี กล่าวอีกว่า หลังจากพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้สวรรคต สร้างความเศร้าโศกให้กับพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน และเพื่อไว้อาลัย ส่งเสด็จสูสวรรคาลัย และเป็นพระราชกุศล ทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว จึงได้ให้คณะครู นักศึกษา ออกหน่วยบริการซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และ เครื่องยนต์เล็กที่ใช้ในการเกษตร ให้กับประชาชนบ้านหนองหว้า ที่วัดหนองหว้า โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ

 

ที่มา มติชนออนไลน์