กรมการแพทย์ เผย 3 สิ่งที่ผู้ป่วยเริ่มใช้ “สารสกัดกัญชา” รักษาโรคควรทราบ

กรมการแพทย์ เผย 3 สิ่งที่ผู้ป่วยเริ่มใช้ “สารสกัดกัญชา” รักษาโรคควรทราบ

1.จำเป็นต้องทราบข้อมูลก่อนรักษา      

สารสกัดกัญชาไม่ใช่ทางเลือกแรกในการใช้รักษา ใช้รักษาเสริมจากการรักษาตามมาตรฐาน ไม่หยุดการรักษาที่รับอยู่ในปัจจุบัน ผู้ป่วยต้องทราบประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ควรใช้สารสกัดกัญชาที่ได้มาตรฐาน และทราบอัตราส่วนสารสำคัญ (THC และ CBD) ที่ชัดเจน

2.เมื่อเริ่มใช้สารสกัดกัญชา

ควรเริ่มในปริมาณที่น้อยที่สุด หากยังไม่ได้ผล ต้องปรับเพิ่มปริมาณช้าๆ ควรมีผู้ดูแลอยู่ด้วยเมื่อเริ่มใช้ หากเกิดผลข้างเคียง ให้รีบนำผู้ป่วยพบแพทย์ทันที การให้สารสกัดจากกัญชาในครั้งแรก ควรให้เวลาก่อนนอนและมีผู้ดูแลใกล้ชิด

3.แจ้งให้แพทย์ทราบว่าใช้ยาประเภทใดอยู่  สารสกัดกัญชาอาจส่งผลต่อยาบางชนิดที่ผู้ป่วยใช้เป็นประจำ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้