ขนส่งเตรียมเพิ่มโทษ แก้แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสาร คนขับปรับ 5 พัน เจ้าของ 5 หมื่น!

ขนส่งเตรียมเพิ่มโทษ แก้แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสาร คนขับปรับ 5 พัน เจ้าของ 5 หมื่น!

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการแก้ปัญหาแท็กซี่สาธารณะ มีการยกระดับการให้บริการเรื่องปฏิเสธผู้โดยสาร โดยกำกับระบบแอพพลิเคชั่นคุณภาพการให้บริการรถแท็กซี่ รวมทั้งพิจารณาเสนออัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรมกับกลุ่มรถแท็กซี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลด้วย สำหรับการแก้ปัญหาถาวรนั้น นอกจากจิตสำนึกของผู้ขับขี่

ขณะนี้มีการปรับแก้กฎหมายด้วยการรรวมร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. … ที่นำกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 และพ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 รวมเข้าเป็นฉบับเดียวกันนั้น ขบ. มีบทลงโทษผู้แท็กซี่ที่กระทำผิดปฏิเสธผู้โดยสารตามกฎหมายที่เข้มขึ้น โดยจะเพิ่มบทลงโทษจำนวนปรับให้หนักจากโทษเดิมที่มีอยู่ คือ ปรับสูงสุด 2,000 บาท เป็นบทลงโทษตาม พ.ร.บ.รถยนต์

ส่วนกฎหมายใหม่ บทปรับแท็กซี่จะกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายขนส่ง หากแท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสารพนักงานขับรถโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท และผู้ประกอบการปรับไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อให้เป็นบทลงโทษมาตรฐานเดียวกันกับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น เช่น รถทัวร์ และรถตู้ เพราะปัจจุบันรถแท็กซี่มีบทลงโทษต่ำ ทั้งที่เป็นรถสาธารณะเหมือนกัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอกฎหมาย

นายธานี กล่าวว่า ยังได้พิจารณาพักใช้ใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) 15-30 วัน เข้ารับอบรบมารยาทด้านการให้บริการไม่ต่ำกว่า 3 ชม. หากกระทำผิดซ้ำจะลงโทษให้หนักขึ้น เช่น พักใช้ใบขับขี่ 3-6 เดือน รวมทั้งพิจารณาเพิกถอนใบขับขี่ หากกระทำผิดรูปแบบมิจฉาชีพ และทำร้ายร่างกาย