อภัยภูเบศร “เพาะกัญชาล็อตแรก” ในตู้คอนเทนเนอร์ สร้างต้นแบบให้เกษตรกรทุนน้อย

อภัยภูเบศร “เพาะกัญชาล็อตแรก” ในตู้คอนเทนเนอร์ สร้างต้นแบบให้เกษตรกรทุนน้อย

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำโดย นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เกษตรกรจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง ได้ร่วมกัน “เพาะต้นกัญชาล็อตแรก” หลังจากได้รับอนุญาตให้ทำการปลูกได้

โดยมี คุณพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ คุณกนกวรรณ วิลาวัลย์ รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

นพ.นำพล  กล่าวว่า  ตามที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้รับอนุญาตให้เป็นหน่วยงานที่สามารถเป็นผู้ปลูก ผลิต และจำหน่าย (เพื่อการรักษา) ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 กัญชา แล้วนั้น โดยทางคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีมติเห็นชอบให้ปลูกได้ เริ่มแรก จำนวน 16 ต้น โดยใช้สายพันธุ์ที่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านดงบัง ครอบครอง ซึ่งมี THC เด่น ในระยะแรกการปลูกนั้น ทำในตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจากต้องการทำเป็น “ต้นแบบ” ให้กับเกษตรกรที่มีเงินลงทุนไม่สูง ซึ่งในระยะถัดไปจะพัฒนาการปลูกในระบบกรีนเฮ้าส์ต้นทุนต่ำ ร่วมกับบริษัทเอกชนไทย ที่มีประสบการณ์ เพื่อขยายขนาดการปลูกให้พอเพียงกับความต้องการของตลาด

ด้าน ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า อภัยภูเบศร ศึกษาเรื่องการปลูกกัญชามานานพอสมควร ทั้งจากปราชญ์ชาวบ้าน จากผู้รู้และเอกสารจากต่างประเทศ จนมีความมั่นใจว่าน่าจะปลูกได้ จึงได้ทำโครงการไปขอรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การปลูกเราใช้สองระบบผสมกัน คือ ระบบรากลอย หรือ แอโรโปนิกส์ (Aeroponics) และ รากจม หรือ ดีพวอร์เตอร์ (Deep water culture) โดยรากลอย ใช้ตอนทำใบ เพื่อทำให้ต้นเติบโตเร็ว ส่วนรากจม ใช้เพื่อเร่งให้ออกดอก โดยการทำให้รากของพืชดูดอาหารได้อย่างทั่วถึง ทำให้การสร้างดอกมีคุณภาพและเร็วขึ้น ในห้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสง เพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ และลดการปนเปื้อน

“นับเป็นเรื่องค่อนข้างตื่นเต้นสำหรับการปลูกครั้งนี้ และต้องรอดูว่าผลจะเป็นไปตามที่ผู้รู้ทั้งหลายได้กล่าวไว้หรือไม่” ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าว

ด้านคุณสุภรณ์ คูณสุข ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง กล่าวว่า ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลในการเป็นผู้ปลูก โดยศึกษาข้อมูลจากการปลูกแบบแอโรโปนิกส์ และได้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ในการปลูกกัญชา การปลูกในตู้คอนเทนเนอร์ก่อน เพราะเป็นระบบปิดที่ราคาไม่สูง ขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มาก เหมาะที่จะเริ่มต้นกับพืชที่ยังไม่เคยปลูกมาก่อน แต่มั่นใจว่าน่าจะปลูกได้ เพราะโรงพยาบาลมีการสนับสนุนข้อมูลการปลูกพืชนี้จากหนังสือต่างประเทศ  การปลูกกัญชานี้ จะเป็นการยกระดับการปลูกพืชของเกษตรกรไทย ที่นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการปลูก ในอนาคตจะรับศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอื่นๆ ที่สนใจ

ข่าวแจ้งด้วยว่า วันที่ 24 มิ.ย.นี้  นับเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ครบ 78 ปี  จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการ และเตรียมพร้อมนำเสนอข้อมูลอย่างละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการทบทวนเอกสารและถอดความรู้จากปราชญ์พื้นบ้าน การปลูก การควบคุมคุณภาพ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันมาร่วมให้ความรู้กับประชาชนอย่างถูกต้อง และจะมีการเปิด คลินิกกัญชา โดยในระยะแรก เป็นการจ่าย CBD oil ในผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักและพาร์กินสันที่ควบคุมไม่ได้ โดยผู้ป่วยทุกรายต้องผ่านการคัดกรองและพิจารณาจากแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการอบรมการใช้กัญชาจากกรมการแพทย์แล้ว รวมทั้งมีการจ่ายและให้คำแนะนำจากเภสัชกรแก่ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกัญชา สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทรศัพท์ (037) 211-289 ในวันและเวลาราชการ