ชาวสาย 515 เฮ! ขนส่งไฟเขียว วิ่งบนทางด่วนได้ ร่นเวลาเดินทางเท่าตัว

ชาวสาย 515 เฮ! ขนส่งไฟเขียว วิ่งบนทางด่วนได้ ร่นเวลาเดินทางเท่าตัว

วันที่ 22 มิ.ย. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ข่าวยกเลิกสัมปทานในการเดิน รถประจำทาง สาย 515 (ทางด่วน) นั้นกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักการขนส่งผู้โดยสารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วขอเรียนชี้แจงว่า

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) ได้มีหนังสือที่ขสมก.916/2562 ลงวันที่31 พ.ค.2562 ขอทดลองเดินรถขึ้นทางด่วนศรีรัชหมวด 1 สายที่ 515 สถานีรถไฟฟ้าพญาไท– หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายาโดยขอเพิ่มช่วงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศาลายา–อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางด่วน) ซึ่งจะเริ่มจัดการเดินรถตั้งแต่วันที่1 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไปนั้น

กรมการขนส่งทางบกโดยสำนักการขนส่งผู้โดยสาร ได้ตรวจสอบรายละเอียดเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 สายที่ 515 ตามใบอนุญาตเลขที่กท.22/2557 (วันสิ้นอายุ18 ก.พ. 2564) แล้วปรากฏว่าเส้นทางที่ขสมก.ขออนุญาตทดลองเดินรถโดยสารตามข้อ 1 พบว่าเส้นทางดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแต่อย่างใด

กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือด่วนที่0409.5/8429 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562 แจ้งให้ขสมก. ทราบว่าขบ. ไม่อาจพิจารณาอนุญาตให้ขสมก. ทดลองเดินรถโดยสารตามที่ขอมาได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อำนาจขบ.ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางทดลองเดินรถโดยสาร ในเส้นทางที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางและแจ้งให้ขสมก.

ต้องยื่นขอกำหนด(ปรับปรุง) เส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถไว้ในใบอนุญาตฯให้เรียบร้อยก่อนนำรถมาเดินในเส้นทางดังกล่าว และหากประสงค์จะนำรถโดยสารประจำทางไปทดลองเดินรถในเส้นทางข้างต้น ต้องไม่ใช่เป็นการเดินรถในลักษณะของการประกอบการขนส่งผู้โดยสาร

กรมขนส่งทางบกทำหนังสือตอบรับไปยังขสมก.ไปแล้วตั้งแต่ 14 มิ.ย. ว่าไม่อนุญาตให้สายดังกล่าวเดินรถ เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจขนส่งทางบกดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก่อนเท่านั้น

“ที่ผ่านมาไม่เคยมีการขออนุญาตให้ทดลองเดินรถแบบเก็บเงินค่าโดยสาร และกรมฯ ไม่เคยอนุญาต เพราะหากอนุญาตให้รายใดรายหนึ่งต่อไปเกรงว่าจะมีผู้ประกอบการรายอื่นๆ ลักไก่วิ่งในเส้นทางอื่นๆ ตามมาอีก และหากประสงค์จะนำรถโดยสารประจำทางไปทดลองเดินรถในเส้นทางดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่ใช่เป็นการเดินรถในลักษณะประกอบการขนส่งผู้โดยสาร” รายงานข่าวระบุ

ลดเวลาเดินทาง

รายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่าเพื่อแก้ปัญหาการจรจาติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณศาลายาตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 2562 นี้เขตการเดินรถที่ 6 มีแผนที่จะเปิดทดลองให้บริการสาย 515 รถทางด่วนเซ็นทรัลศาลายา-ทางด่วน-อนุสาวรีย์ชัยฯ

โดยให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็นในวันธรรมดา ซึ่งรถจะออกจากเซ็นทรัลศาลายาทุกๆ 20 นาที/คัน รอบเช้า 05:30-07:00 น. และรอบเย็น 15:30-17:00 น. ส่วนรถออกจากอนุสาวรีย์ชัยฯ จะให้บริการเฉพาะช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17:00-18:30 น. อัตราค่าโดยสาร 13-27 บาท ตามระยะทางโดยจะมีการทำป้ายสีเหลืองติดหน้ารถว่าเป็นรถขึ้นทางด่วน

สำหรับเส้นทางเดินรถด่วน 515 ทางด่วน ประกอบด้วย 1.เที่ยวไปเซ็นทรัลศาลายา- อนุสาวรีย์ชัยฯจะใช้เส้นทางเซ็นทรัลศาลายา-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศาลายา-มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา- ตลาดพุทธฯ-พุทธมณฑลสาย3-อู่บรมราชชนนี-ตลาดเซฟอี-รพ.ธนบุรี2 ขึ้นทางด่วนกาญจนาฯ(ฉิมพลี) -ลงทางด่วนพระราม6 แยกตึกชัย-รพ.พระมงกุฎเกล้า-อนุสาวรีย์ชัยฯ

สำหรับเที่ยวกลับ อนุสาวรีย์ชัยฯ- เซ็นทรัลศาลายาจะใช้เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยฯ-รพ.พระมงกุฎเกล้า แยกตึกชัย-ขึ้นทางด่วนพระราม6 (คลองประปา) ลงทางด่วนบางบำหรุ-ชัยพฤกษ์-สน.ตลิ่งชัน สายใต้ใหม่-รพ.ธนบุรี2-ตลาดเซฟอี-อู่บรมราชชนนี-พุทธมณฑลสาย3-ตลาดพุทธฯ-มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา-หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา-เซ็นทรัลศาลายา อัตราค่าโดยสาร 13-27 บาทตามระยะทาง สำหรับรถที่ขึ้นทางด่วนโปรดสังเกตป้ายหน้ารถ ต้องเป็นป้ายสีเหลืองเท่านั้น

ไฟเขียววิ่งทางด่วนได้

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รักษการผอ.ขสมก. กล่าวว่า ทางขสมก.จะไม่หยุดให้บริการรถเมล์สาย 515 บนทางด่วน เนื่องจากได้หารือกับกรมขนส่งทางบก (ขบ.)แล้วโดยชี้แจงว่าเป็นความต้องการของประชาชนซึ่งทางขบ.ก็ไม่ได้ข้ดข้อง และขบ.ก็ไม่ได้สั่งให้หยุดเดินรถ

แต่ขอให้ขสมก.ยื่นเงื่อนไขปรับปรุงการเดินรถมาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะการเปิดทดลองวิ่งให้บริการไม่มีกฎหมายรองรับ และในวันที่ 25 มิ.ย.นี้ ขสมก.จะทำหนังสือไปยังขบ.ถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง

นายประยูร กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ขสมก.ยังต้องเดินรถต่อไปเพราะหลังเปิดทดลองให้บริการแล้วมีประชาชนใช้บริการอย่างมาก ได้รับการตอบรับดีถึง 600-700 คนต่อวัน เพราะประหยัดเวลาการเดินทางจากศาลายาไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจาก 2 ชั่วโมงเหลือเพียง 1 ชั่วโมง เท่านั้น บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมาก

การที่ขสมก.ต้องขอทดลองเดินรถก่อนให้บริการจริงนั้นเนื่องจากที่ผ่านมารถแต่ละสายของขสมก.ไม่มีการทดลองวิ่งมาก่อน พอนำไปให้บริการจริงก็ประสบปัญหาขาดทุน แต่หลังจากมีการทดลองกับสาย 515 แล้วพบว่าได้รับการตอบรับที่ดี ขสมก.จึงเห็นว่าควรเปิดให้บริการในเส้นทางบนทางด่วนต่อไป

ส่วนประเด็นเรื่องความผิดการนำรถไปวิ่งบนทางด่วนก่อนได้รับอนุญาตนั้นจากการหารือขบ.ไม่ได้ติดใจอะไรในประเด็นดังกล่าวเพราะเข้าใจดีว่าเป็นเจตนาที่ขสมก.ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อภาพรวม