ทุเรียนภูเขาไฟ แพงสุดในโลก! เสี่ยศรีสะเกษ ทุ่มประมูลลูกละ 3 แสนบาท

ทุเรียนภูเขาไฟ แพงสุดในโลก! เสี่ยศรีสะเกษ ทุ่มประมูลลูกละ 3 แสนบาท

ทุเรียนภูเขาไฟแพงสุดในโลก – เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019″

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบรางวัลผลการประกวดทุเรียนและเงาะ พิธีมอบใบรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุเรียนภูเขาไฟให้แก่ตัวแทนเกษตรกร จากนั้นได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

 ไฮไลต์ที่เรียกเสียงฮือฮาและสร้างสีสันให้กับการจัดงาน คือ การประมูลทุเรียนภูเขาไฟที่ชนะเลิศการประกวดในการจัดงานครั้งนี้ ปรากฏว่า ทุเรียนภูเขาไฟที่ชนะเลิศรางวัลที่ 1 นายสุรศักดิ์ อังคสกุลเกียรติ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ ประมูลได้ในราคาลูกละ 299,999 บาท ซึ่งนับว่าเป็นการประมูลราคาทุเรียนภูเขาไฟที่แพงที่สุดในโลก เนื่องจากว่าทุเรียนภูเขาไฟมีเพียงแห่งเดียวในโลกคือที่ จ.ศรีสะเกษ เท่านั้น

ส่วนทุเรียนภูเขาไฟรางวัลที่ 2 ผู้ที่ชนะการประมูล ได้แก่ กลุ่มสหมิตร บริษัท เอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด ประมูลได้ในราคา 269,999 บาท และทุเรียนภูเขาไฟรางวัลที่ 3 ผู้ที่ชนะการประมูลด้วยราคาทุเรียนภูเขาไฟลูกละ 199,999 บาท คือ หจก.ศิลามาทวี หจก.ศิลาภูฝ้าย และ หจก.ศรีสะเกษเหมืองแร่

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร และนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตร จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีเปิด

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งจังหวัดมีนโยบายมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ทั้ง GAP และเกษตรอินทรีย์ สร้างอัตลักษณ์ของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มีการจดสิทธิบัตรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) พื้นที่การผลิตทุเรียนของ จ.ศรีสะเกษ

ทุเรียนภูเขาไฟแพงสุดในโลก

“การจัดงานนี้กำหนดให้นำผลผลิตทางการเกษตร คือ ทุเรียนภูเขาไฟ สินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ทางการตลาด และของดีศรีสะเกษ จากกลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายภายในงาน รวมทั้งการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากจังหวัดคู่มิตรทั้ง 76 จังหวัดก็นำมาจำหน่ายในงานนี้ด้วย” นายวีระศักดิ์ กล่าว

ด้านนายสุรศักดิ์ อังคสกุลเกียรติ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจมากที่ชนะการประมูลทุเรียนภูเขาไฟในครั้งนี้ ด้วยราคา 299,999 บาท และจ่ายเงินสด จำนวน 300,000 บาท ให้กับ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นค่าประมูลทุเรียนภูเขาไฟ

“ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษทอนเงินให้ผม 1 บาท แต่ผมไม่รับ โดยสมทบมอบคืน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท เพื่อให้ทางจังหวัดศรีสะเกษ นำเงินไปใช้ในการพัฒนา จ.ศรีสะเกษ ผมก็รู้สึกอิ่มบุญที่ได้ร่วมประมูลทุเรียนภูเขาไฟราคาแพงที่สุดในโลกในครั้งนี้” เจ้าของทุเรียนลูกละ 299,999 บาท  กล่าว