สสว. จัดสัมมนา ติดอาวุธ SMEs จุดประกาย เดินหน้าสร้างสรรค์ให้แข่งขัน เติบโตได้ในยุคดิจิตอล

สสว. จัดสัมมนา ติดอาวุธ SMEs จุดประกาย เดินหน้าสร้างสรรค์ให้แข่งขัน เติบโตได้ในยุคดิจิตอล

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. จัดการประชุมสัมมนา Surviving Disruption 4.0 พลิกธุรกิจ SME อย่างไร ไม่รอให้ถึงทางตัน! ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SMEs

ซึ่งมุ่งพัฒนาเครื่องมือ หรือกลไกการส่งเสริม SMEs ผ่านเว็บไซต์ SME ONE หรือ www.smeone.info ให้เป็นช่องทางส่งผ่านข้อมูลความรู้ กลยุทธ์ เคล็ดลับธุรกิจ และแหล่งบริการเสริมศักยภาพ ฯลฯ ให้ SMEs ไทย เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปสู่ผู้ประกอบการ

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตอล เข้ามามีบทบาทสำคัญที่สร้างผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

เทคโนโลยีดิจิตอล มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน เพราะคนไทยทุกวันนี้มีการใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน กว่า 70% ใช้เพื่อการคนหาข้อมูลความรู้ และกว่า 50% ใช้เพื่อการซื้อสินค้าและบริการขณะเดียวกันจากจำนวนประชากรไทย 69.24 ล้านคน มีเบอร์โทรศัพท์มือถือถึง 92.33 ล้านเลขหมาย แสดงให้เห็นว่าคนไทยหลายคนมีโทรศัพท์มือถือมากกว่า 1 เลขหมาย สะท้อนภาพของความเป็นยุคดิจิตอลไลฟ์ (Digital Life) ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ และเป็นโจทย์หลักของการทำงานในปีนี้ของ สสว. ที่มุ่งจะยกระดับและช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลมากขึ้น เพื่อคว้าโอกาสที่มีอยู่อย่างมหาศาลจากพฤติกรรมของคนที่ใช้ชีวิตผูกติดกับโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ” นายสุวรรณชัย กล่าว

การสัมมนาครั้งนี้ มุ่งถ่ายทอดบทเรียน ความรู้ จากประสบการณ์ของผู้ประกอบการต้นแบบ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีพลิกสถานการณ์การดำเนินธุรกิจ ให้เติบโต เข้มแข็งได้อย่างน่าสนใจ เพื่อบรรลุเป้าหมายในแผนการส่งเสริมเอสเอ็มอีรายอื่นๆ ให้มีการพัฒนากลไก เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ ด้วยการพัฒนาระบบสนับสนุนที่จะช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งเว็บไซต์ SMEONE  จะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสให้เอสเอ็มอี ใช้บริการจากภาครัฐครบทุกด้าน ตามสโลแกนที่ว่า “ทุกเรื่องครบ...จบในที่เดียว” 

ในปี 2562 กำหนดจะจัดสัมมนารวม 4 ครั้งในพื้นที่ 4 ภูมิภาค โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรก จัดที่ กทม. พื้นที่ภาคกลาง ต่อไปจะจัดที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 กรกฎาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 8 สิงหาคม และภาคใต้ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 5 กันยายน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.smeone.info