พณ.แจง 353 รพ.เอกชน เก็บค่ายาค่ารักษาอย่างไร ไม่ผิดกม. ขู่! ฝ่าฝืนเล็งคุมกำไรด้วย

พณ.แจง 353 รพ.เอกชน เก็บค่ายาค่ารักษาอย่างไร ไม่ผิดกม. ขู่! ฝ่าฝืนเล็งคุมกำไรด้วย

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจ หลังออกประกาศตามมติคณะกรรมการ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เห็นชอบให้นำ ยารักษาโรค  เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล เข้าอยู่ในบัญชีควบคุม โดยผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีโรงพยาบาลเอกชนกว่า 300 แห่ง จากที่ได้ทำหนังสือเชิญ 353 แห่ง เข้าฟังที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า เป็นการชี้แจงครั้งแรกหลังออกประกาศฯ ให้โรงพยาบาลเอกชนได้รับรู้ว่าต้องทำอะไร สร้างความเข้าใจและเป็นธรรมระหว่างกัน

ซึ่งเน้นย้ำในประเด็นที่ ทุกโรงพยาบาลต้องแจ้งรายละเอียด ราคาซื้อและจำหน่ายยา ในกลุ่มบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤตและรายการยาที่มีการจำหน่ายสูงสุด รวม 3,992 รายการมายังกรม ภายใน 45 วัน นับจากออกประกาศ หรือไม่เกินวันที่ 12 กรกฎาคมนี้

ส่วนราคาเวชภัณฑ์ 868 รายการ และค่าบริการอีก 5,286 รายการ ให้แจ้งภายใน 22 กรกฎาคม โดยกรมจะนำมาประมวลกับข้อมูลรอบด้านกับบัญชียาของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น และตรวจสอบว่า ราคายาที่แต่ละโรงพยาบาลคิดกับคนป่วยนั้นเหมาะสมและไม่ค้ากำไรเกินควร

จากนั้น จะส่งราคาจำหน่ายถึงผู้ป่วยที่เหมาะสมในยาแต่ละชนิด ว่าไม่ควรจะเกินเท่าไหร่ จากนั้นจะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กรม และให้ทุกโรงพยาบาลทำคิวอาร์โค้ดให้ผู้ป่วยได้รับทราบว่า การเข้ารักษาในโรงพยาบาลต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องยา ค่าบริการ เท่าไหร่ เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน โดยจะสามารถเช็กได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม

นายวิชัย กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้ ได้ย้ำให้ทุกโรงพยาบาลออกใบสั่งยา ที่ระบุว่าเป็นโรคอะไร รายละเอียดของยา และราคายาที่ผู้ป่วยที่เข้ารักษาต้องจ่ายเป็นเท่าไหร่ เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือก หากต้องการซื้อยานอกโรงพยาบาล และหากมีการเปลี่ยนแปลงราคายา  ราคาเวชภัณฑ์ หรือค่าบริการสำหรับรายการที่แจ้งราคาไว้กับกรมล่วงหน้าก่อน ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 15 วัน หากไม่มีการแจ้ง จะถือว่าผิดกฎกหมายขายเกินราคา ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“เชื่อว่า หลังวันที่ 12 กรกฎาคม การเก็บค่ายาค่ารักษาเกินพอดี จะไม่มีแล้ว จากนี้ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บก็แยกกัน ค่ายาก็ค่ายา ค่าบริการก็ค่าบริการ ส่วนเรื่องร้องเรียนยังมีประปราย อาจเพราะต้องรอดูหลังมีผลใช้จริง  ซึ่งหากมีผู้ป่วยร้องเรียน จากนี้ก็จะนำเข้าคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้โดยตรง พิจารณาเป็นกรณีๆ หากพบพฤติกรรมผิดจริง ก็จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย วันนี้ได้กำชับว่าโรงพยาบาลไม่ควรตรวจผู้ป่วยเกินจริง จนค่าใช้จ่ายบวม อย่างกรณีแค่ปวดท้องแต่เก็บหลายหมื่นบาท “

นายวิชัย กล่าวว่า ส่วนที่อาจมีบางโรงพยาบาลยังไม่ปรับราคาใกล้เคียงกับราคาที่กรมพิจารณา ก็จะเชิญมาสอบถามและขอความร่วมมือ แต่หากยังฝ่าฝืน ก็จะเพิ่มมาตรการกำหนดเพดานกำไรขั้นสูง และราคาจำหน่ายสูงสุด เพื่อให้โรงพยาบาลเก็บราคาจนเกินจริง ซึ่งจะเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะใช้ โดยหากยังคงเก็บค่ายาค่ารักษาแพงอยู่ จะมีโทษตามกำหนด ทั้งจำคุกและปรับ อย่างไรก็ตามเชื่อว่า ทุกโรงพยาบาลจะให้ความร่วมมือกับแนวทางดูแลปัญหา ลดความเดือดร้อนจากเก็บค่ายาค่ารักษาแพงเกินจริง

นายวิชัย กล่าวว่า สำหรับแนวคิดทำโครงการโรงพยาบาลธงฟ้านั้น ยังไม่ได้ข้อสรุปว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไร ต้องรับฟังทุกฝ่ายก่อน เบื้องต้นอาจใช้การจัดเกรดเหมือนโรงแรม แล้วติดดาวแทน อย่างโรงพยาบาล 5 ดาว โรงพยาบาล 4 ดาว เป็นต้น