ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่ เตรียมผลักดันนักวิทยาศาสตร์ไทย

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ผลักดันนักวิทยาศาสตร์ไทยวิจัยผลิตวัตถุดิบที่รีไซเคิล นำกลับมาใช้ได้-ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมรุกเจาะตลาดอาหารกระป๋องยุโรป

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น และเป็นผลงานการค้นคว้าจากศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน หรือ Global Innovation Center (GIC) โดยหลักๆ จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Ingredients ซึ่งเกี่ยวกับส่วนประกอบอาหารที่ผลิตจากอาหารทะเล เป็นการใช้ประโยชน์จากปลาทั้งตัวในกระบวนการแปรรูปของบริษัท

สำหรับศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Center ได้ย้ายจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มายังบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ โดยศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่มีพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร มีมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท จากเดิมที่มีพื้นที่เพียง 1,200 ตารางเมตร สามารถรองรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยกว่า 160 คน

“ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือทั่วโลก รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต และหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นการเชื่อมโยงทางวิทยาการโภชนาการสมัยใหม่เข้ากับนวัตกรรมการผลิต เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมอาหารโลก”

ทั้งนี้ ในแต่ละปีบริษัทจะใช้งบในการวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ ประมาณ 300-500 ล้านบาทต่อปี แต่ในส่วนของการลงทุน ปีนี้คงไม่ได้ลงทุนมากนัก หากจะเน้นการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่างๆ มากกว่า

 ปัจจุบัน มีนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตรแล้ว 4 ใบ อาทิ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เยลโล่ฟิน ทูน่าสไลซ์ เป็นทูน่าแล่แผ่นบางปรุงรสพร้อมรับประทานที่ทำจากเนื้อปลาทูน่าล้วนสายพันธุ์ครีบเหลือง และนวัตกรรมการกลั่นน้ำมันปลาทูน่าบริสุทธิ์คุณภาพสูง เพื่อเป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

 “ปี 2560 บริษัทได้ลงทุนในหน่วยธุรกิจ Thai Union Ingredients หรือ TUI ที่มุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวกับส่วนประกอบอาหารที่ผลิตจากอาหารทะเล โดยหน่วยธุรกิจนี้ได้นำผลงานการค้นคว้าจากศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนมาพัฒนาต่อยอดขึ้นเป็นธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่มีการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท”

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ

ด้าน ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม กล่าวว่า ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนจะมีทั้งหมด 5 ชั้น ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการด้านเคมี ห้องปฏิบัติการด้านโภชนาการ และห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 อย่างไรก็ตาม ศูนย์นวัตกรรมของไทยยูเนี่ยนมีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการวิจัยด้านนวัตกรรมให้กว้างออกไป อย่างการใช้ประโยชน์จากส่วนของวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตอาหารทะเล โดยนำมาเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ส่วนประกอบของอาหาร หรือเครื่องสำอาง