กรมการแพทย์ เผย แรงงานอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ป่วยโรคปวดหลัง มากสุด

กรมการแพทย์ เผย แรงงานอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ป่วยโรคปวดหลัง มากสุด

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ได้พบว่าปัจจุบันวัยแรงงานเป็นโรคปวดหลังมากสุด เนื่องจากวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งสถานประกอบการที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของลูกจ้างเป็นส่วนใหญ่

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลของคลินิกโรคจากการทำงาน ที่เปิดให้บริการรักษา และให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบว่ามีผู้เข้ามารับการรักษา ส่วนใหญ่ป่วยด้วยในโรคกระดูก และกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดคอ โดยโรคปวดหลังจากการทำงานมี 2 สาเหตุ คือ 1. จากตัวพนักงานเอง เช่น อายุที่มากมีความเสื่อมของร่างกาย ทำให้ปวดหลังได้ง่ายกว่าคนหนุ่มสาว โรคประจำตัว เช่น โรคกระดูกสันหลัง หรือน้ำหนักตัวที่มาก จะมีโอกาสปวดหลังมากกว่า

โดยผู้ชาย มีโอกาสปวดหลังได้มากกว่าผู้หญิงจากลักษณะการทำงาน นอกจากนี้ การสูบบุหรี่มีผลทำให้เลือดไปเลี้ยงที่หลังไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้ปวดหลังได้ 2. จากสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ งานที่ต้องออกแรงมาก ทำให้กระทบต่อกล้ามเนื้อหรือหมอนรองกระดูก ท่าทางเวลายกของ อาจจะไม่ถูกต้อง เช่น ยกของที่สูงกว่าระดับศีรษะหรือต้องก้มหลังยก อาจจะต้องมีการเอี้ยวไปเอี้ยวมา ส่งผลต่อกล้ามเนื้อและเอ็นทำให้ปวดหลัง

รวมทั้งอาจเป็นด้วยสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การยกของในพื้นที่ที่ไม่เรียบ พื้นที่คับแคบ ผู้ที่ปวดหลังจากการทำงานร้อยละ 90 มีอาการปวดกล้ามเนื้อ นอกจากนั้นจะเป็นอาการปวดหลังที่รุนแรง เช่น หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเคลื่อน เป็นต้น

ซึ่งการรักษานั้นหากอาการไม่รุนแรงมาก การได้ลาพักปฏิบัติงานหรือการกินยา แก้ปวด อาจจะหายเป็นปกติในเวลาที่ไม่นาน ส่วนรายที่มีอาการรุนแรงมาก อย่างเส้นประสาทอ่อนแรง อาจต้องมีการผ่าตัด วิธีป้องกันที่ดีที่สุด นายจ้างควรจัดสภาพการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งมีการแนะนำท่าทางที่ถูกต้องในการยกของ  นอกจากนี้อาจต้องใช้เครื่องจักรมาทำงานแทน ในงานที่ต้องมีการยกหรือทำงานนั้นตลอดเวลา

นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เปิดให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ให้คำแนะนำ สำหรับผู้ป่วยด้วยในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ควรปรับสภาพการทำงาน หรือออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันอาการปวดหลัง

หากหน่วยงานที่มีการรายงานเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการเจ็บป่วยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม จะมีการดำเนินการแก้ไข โดยนำปัญหามาเพื่อทบทวนหาสาเหตุ และติดตามผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข ถ้าเป็นลูกจ้างภายนอก เช่น โรงงาน บริษัทต่างๆ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จะมีการออกหน่วยตรวจสอบ และหาสาเหตุ เพื่อให้นายจ้างทำการปรับเปลี่ยนสภาพการทำงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อการป้องกันและเข้าใจถึงสาเหตุเบื้องต้นที่ถูกต้อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันอาการปวดหลังจากการทำงานต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการแพทย์