10 ศิลปินร่วมสมัย พร้อมใจร่วมโครงการ ‘๗๐ ภาพ ๗๐ คำสอน ตลอด ๗๐ ปี ที่พ่อครองราชย์’

ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 30 ต.ค. นี้ เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ ได้จัดทำ ‘๗๐ ภาพ ๗๐ คำสอน ตลอด ๗๐ ปี ที่พ่อครองราชย์’ โดยคัดเลือก 70 พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในวาระต่างๆ ประกอบพระบรมสาทิสลักษณ์ที่ศิลปินร่วมสมัย 10 คน คือม.ล. จิราธร จิรประวัติ, เกริกบุระ ยมนาค, มณีรัตน์ บัณฑุกัมพล, สมนึก คลังนอก, จิตต์สิงห์ สมบุญ, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, นวลตอง ประสานทอง, ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ , ทวีศักดิ์ ศรีทองดี และ วิศุทธิ์ พรนิมิตร บรรจงวาดด้วยความจงรักภักดี ออกเผยแพร่ โดยกำหนดเผยแพร่วันละ 10 ภาพ เพื่อให้ประชาชนได้เก็บบันทึก และยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบไป

และนี่คือส่วนหนึ่งของภาพเหล่านั้น

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b10

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b9

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b8

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b7

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b6

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b5

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b4

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b3

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b2

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b1

ที่เผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ผ่านเฟซบุ๊คสานต่อที่พ่อทำ

และสามารถติดตามภาพอื่นๆได้จากเฟซบุ๊คดังกล่าว

ขอบคุณเฟซบุ๊ค สานต่อที่พ่อทำ

 

ที่มา มติชนออนไลน์