โหวตนายกฯ 5 มิ.ย. “ชวน” รับสนองพระบรมราชโองการฯ เป็นประธานรัฐสภา

ณ ห้องประชุม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย ได้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 หลังจากเสร็จพิธี นายชวน ได้เดินทักทายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกพรรค ที่มาร่วมแสดงความยินดี พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

จากนั้นนายชวน ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จะเริ่มปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ประธานรัฐสภา และในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร สิ่งแรกที่ทำคือวันพรุ่งนี้ 1 มิ.ย.ฝ่ายเลขาธิการสภาจะส่งหนังสือเวียนไปยังสมาชิกเพื่อนัดประชุม โดยข้อบังคับการประชุมระบุว่าต้องแจ้งล่วงหน้า 3 วัน เร็วที่สุดคือวันที่ 5 มิ.ย. เพราะเมื่อหนังสือออกวันที่ 1 มิ.ย.นับวันที่ 2 มิ.ย.เป็นวันเริ่ม จึงเร็วที่สุด 5 มิ.ย. ทั้งนี้ จะมีการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเช้า วันที่ 5 มิ.ย. เวลา 09.00 น.เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 คนที่เพิ่งรับตำแหน่ง ได้ปฏิญาณตนเพื่อให้สามารถลงมติต่างๆ ได้ต่อไป

“หลังจากปฏิญาณตนแล้วจะประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้หารือกับนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เชื่อว่าการปฏิญาณตนจะเสร็จไม่เกิน 11.00 น. จากนั้นจะมีการประชุมรัฐสภาต่อไป ส่วนการเตรียมพร้อมเรื่องสถานที่นั้นหลังจากได้หารือกับนายพรเพชร และเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ได้ข้อสรุปว่าต้องใช้ห้องประชุมสำนักงานทีโอที ถ.แจ้งวัฒนะตามเดิม เพราะเทียบกับที่อื่นจะมีความพร้อมที่สุด” นายชวน กล่าว

นายชวนกล่าวว่า ส่วนในวันที่ 6 มิ.ย.จะนัดประชุมสภาเพื่อกำหนดวันประชุมสภาต่อไป เมื่อลงมติประชุมวันใดแล้วให้ดำเนินการตามมติต่อไป และตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุม ฝ่ายเลขาเตรียมการไว้แล้ว