กรมธรณีเตือน! ประชาชน 4 จังหวัดระวังภัย ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก

กรมธรณีเตือน! ประชาชน 4 จังหวัดระวังภัย ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก

วันที่ 31 พ.ค. กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งเตือนขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก เฝ้าระวังภัย ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. -2 มิ.ย. นี้

โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอ.เชียงดาว ฝาง พร้าว แม่แตง ไชยปราการ จ.เชียงใหม่, อ.เมือง แม่ลาว แม่สาย แม่สรวย จ.เชียงราย, อ.ปางมะผ้า สบเมย ปาย จ.แม่ฮ่องสอน, อ.ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ จ.ตาก เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง วัดน้ำฝนได้มากกว่า 100 มิลลิเมตร (มม.)

ซึ่งในพื้นที่จะมีมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาว และเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ในหลายพื้นพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่

ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว