มกอช. กรมวิชาการเกษตร จับมือ 14 โมเดิร์นเทรด คุมเข้มสารพิษตกค้างในผักผลไม้

น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. และกรมวิชาการเกษตรได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด และตลาดค้าส่ง จำนวน 14 ราย เพื่อร่วมวางมาตรการแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยมีเป้าหมายควบคุมและบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การผลิตให้มีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง เพื่อให้สินค้าผักและผลไม้มีความปลอดภัยสูงขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดจะกำหนดมาตรการและเงื่อนไขให้ผู้จัดส่งสินค้าหรือซัพพลายเออร์ทุกราย ควบคุมมาตรฐานโรงคัดบรรจุจีเอ็มพี และควบคุมแหล่งวัตถุดิบอย่างเข้มงวด เช่น สินค้าผักและผลไม้ควรมาจากฟาร์มมาตรฐานจีเอพี ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่เข้าระบบมาตรฐานดังกล่าวต้องควบคุมการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยจดบันทึกการใช้สารเคมีที่ใช้ในแปลงเพื่อให้สามารถตรวจสอบต่อไปได้ และผลักดันให้เกษตรกรยื่นคำขอรับรองมาตรฐานจีเอพี ในแบบรายเดี่ยวหรือรับรองแบบกลุ่ม

“ผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดส่วนใหญ่ให้ความสนใจที่จะนำระบบตามสอบด้วยคิวอาร์โค้ด มาใช้เพื่อให้สามารถตามสอบถึงแหล่งผลิตได้ ซึ่ง มกอช. จะให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบฯ กระทรวงเกษตรฯ และผู้ประกอบการจะร่วมกันตรวจสอบสินค้า ติดตามเฝ้าระวังสุ่มตรวจผักและผลไม้ในห่วงโซ่การผลิตทั้งโมเดิร์นเทรดและตลาดค้าส่ง และจะตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้ผลิตหากพบปัญหาสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ ทั้งกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานจีเอพี โรงคัดบรรจุจีเอ็มพี และระบบอื่นๆ ที่ดำเนินการอยู่  เพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เกิดมาตรฐานและมีความปลอดภัยในระยะยาว พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองมาตรฐานดังกล่าวอย่างเข้มข้นด้วย” น.ส.ดุจเดือนกล่าว

สำหรับบริษัทที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในครั้งนี้คือ ได้แก่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอกชัย ดีสทรีบิวชั่นซิสเทม จำกัด หรือ เทสโก้โลตัส  ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง บริษัท วิลล่ามาร์เก็ท เจพี จำกัด บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือโกลเด้น เพลส บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทรล จำกัดโครงการหลวง บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด หรือตลาดไท บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด หรือแม็กซ์แวลู และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือเซเว่นอีเลฟเว่น

 

ที่มา มติชน