นายกฯลาว – ปธน.สิงคโปร์ เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ

เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 24 ตุลาคม นายโทนี่ ตัน เคง ยัม ประธานาธิบดีสิงคโปร์ และนางเมรี ตัน ภริยา วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และศาลาว่าการสำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง ต่อจากนั้นเมื่อเวลา 14.20 น. นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางนาลี สีสุลิด ภริยา วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และศาลาว่าการสำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง เช่นกัน

%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a71

%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a72

%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a73

%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a74

 

%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a76

ที่มา มติชน