“มิกซ์ จตุจักร” ศูนย์การค้าใจกลางตลาดนัดจตุจักร แลนด์มาร์คใหม่ของ SMEs

“มิกซ์ จตุจักร” ศูนย์การค้าใจกลางตลาดนัดจตุจักร แลนด์มาร์คใหม่ของ SMEs

“มิกซ์ จตุจักร” (Mixt Chatuchak) ที่พัฒนาโดย บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการศูนย์การค้าแห่งใหม่แห่งเดียวกลางตลาดนัดจตุจักรผนึกกำลังกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดโครงการ “Mixt Chatuchak Selected Smart SMEs” เดินเครื่องพัฒนาศักยภาพ 50 SMEs มุ่งช่วยเสริมศักยภาพโชว์จุดเด่นสู่สายตาต่างชาติ เน้นหนุนสร้างแบรนด์ พัฒนาสินค้า เพิ่มยอดขาย และการสร้างจุดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืนในโลกยุคดิจิทัล สู่เป้าหมายการเป็น The Best SMEs of Thailand หรือ SMEs ที่ดีที่สุดของไทย พร้อมเผยความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์การค้า “มิกซ์ จตุจักร” เดินหน้าไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเปิดบริการ ภายใน Q3 นี้อย่างแน่นอน ตั้งเป้ามีนักท่องเที่ยวขาช้อปทั้งไทยและต่างประเทศจับจ่ายในช่วงเปิดตัวกว่า 1.2 ล้านคนต่อเดือน

นายมีพร ไชยูปถัมภ์ กรรมการบริหาร บริษัท สยามพิริยา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่า Mixt Chatuchak (มิกซ์ จตุจักร) มีเป้าหมายเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย สามารถสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มยอดขายและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการร่วมสร้างต้นแบบที่ดีในการร่วมพัฒนาสินค้าของไทยที่มีดีไซน์ มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพให้มีชื่อเสียงสู่ระดับสากล รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลการพัฒนาสินค้าธุรกิจและก้าวทันเทคโนโลยี เนื่องด้วย SMEs อีกกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้แข็งแกร่ง

อย่างไรก็ดีล่าสุด Mixt Chatuchak ได้จัดโครงการ “Mixt Chatuchak Selected Smart SMEs” โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยรายย่อย หรือ SMEs ให้สามารถสร้างแบรนด์ พัฒนาสินค้าให้มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ ควบคู่กับคุณภาพ ในขณะที่มีความทันสมัย ด้วยราคาที่สมเหตุผล เพื่อให้ SMEs เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มยอดขาย และเติบโตได้อย่างยั่งยืนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

“การค้าขายในปัจจุบันที่ผู้บริโภคเลือกซื้อของได้ทั้งจากการไปที่หน้าร้าน และสั่งซื้อผ่านมือถือจากที่ใดในโลกนี้ก็ได้ ทำให้การทำธุรกิจไม่มีข้อจำกัดเรื่องพรมแดน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบการ SMEs ทาง Mixt Chatuchak เล็งเห็นช่องทางในการช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการที่เลือกศูนย์การค้าของเราเป็นทำเล ด้วยการช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน” นาย มีพรกล่าว

ทั้งนี้โครงการ “Mixt Chatuchak Selected Smart SMEs” คัดเลือกผู้ประกอบการ 50 SMEs ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ มาร่วมฟังเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ผนึกพลังขับเคลื่อน SMEs ไทย ก้าวอย่างยั่งยืน” โดยมี ดร. จิรพันธ์ สกุณา นักวิชาการ SMEs ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และคุณอรุณี บุญเกิด ผู้อำนวยการ SME Business Partnership ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทฯ รวมในเวทีเสวนา

นายมีพร กล่าวเพิ่มเติมว่า Mixt Chatuchak มีแผนที่จะจัดอบรม สัมมนาที่เป็นประโยชน์กับร้านค้าในโครงการฯ โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจทั้ง Online และ Offline, การพัฒนาบริการ, การใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่สำคัญ ๆ, การช่วยต่อยอดธุรกิจโดยเฉพาะด้านการทำธุรกรรมทางการเงิน และ Digital Payment เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการชำระเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย

ด้านความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ นายมีพรเปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ Mixt Chatuchak จะพร้อมเปิดให้บริการภายในไตรมาส3 นี้อย่างแน่นอน

อนี่ง “มิกซ์ จตุจักร” (Mixt Chatuchak) ซึ่งเป็นศูนย์การค้าแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางตลาดนัดจตุจักร ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น มีความยาวถึง 350 เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้าง 60,000 ตารางเมตร มีที่จอดรถรองรับรถได้มากถึง 700 คัน เป็นศูนย์รวมร้านค้าที่เป็นที่นิยมมากกว่า 700 ร้านค้า

โดยร้านค้าที่มาเปิดขายในโครงการได้รับการคัดสรรภายใต้คอนเซ็ปต์ “Chatuchak Selected” เป็นร้านค้าที่มีสินค้าที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างจากร้านค้าทั่วไป

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่จัด Event ขนาดใหญ่ สำหรับหมุนเวียนร้านค้าหลากหลายกว่า 200 ร้านค้า พร้อม Food Court ที่มีมาตรฐาน รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ที่มาได้ทุกวัน โดยไม่ต้องรอวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ การเปิดตัวของ “มิกซ์ จตุจักร” จะเป็นการสร้างปรากฏการณ์และแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตลาดนัดจตุจักร เปิดให้บริการทุกวัน ข้อมูลเกี่ยวกับการจองเช่าพื้นที่ www.mixtchatuchak.com