เริ่มแล้ว! รับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ใช้แอพฯ “ถุงเงินประชารัฐ” ตั้งเป้าก.ค.นี้ แตะ 1 แสนร้าน

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ารับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแบบใช้แอพพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ตั้งเป้าก.ค.นี้ แตะ 1 แสนร้าน

เริ่มแล้ว! รับสมัครร้านค้าธงฟ้า – ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการรับสมัครร้านค้ารายย่อย แผงค้า ที่อยู่ในตลาดสด ตลาดทั่วไป ร้านอาหารปรุงสำเร็จ ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อเข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ แบบใช้แอพพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าขนาดเล็กจากการมาใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าได้หลากหลายขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย รับสมัครร้านค้าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” โดยตั้งเป้ารับสมัครร้านค้าที่จะร่วมโครงการให้ได้ 100,000 ร้านค้า ทั่วประเทศ ภายในเดือนก.ค. นี้

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้ร่วมมือกับสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐใช้งานแอพพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” แบบ One Stop Service เพื่อรับสมัครร้านค้า พ่อค้า แม่ค้าแบบถึงที่ ที่ตลาดอินทร ตลาดหนองดอก ตลาดลำพูนจตุจักร และจะขยายการลงพื้นที่ไปยังตลาดอื่นๆ และร้านค้าอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดลำพูนต่อไป โดยร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐได้ทันทีในวันสมัคร

โดยร้านค้าที่สนใจสมัครใช้งานแอพพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ เจ้าของร้านต้องเตรียมบัตรประชาชน บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่รองรับปฏิบัติการแอนดรอยด์ version KitKat 4.4 ขึ้นไป หรือปฏิบัติการ iOS Version 9.0 ขึ้นไป และสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน โดยในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริง หากเป็นนิติบุคคลต้องมีสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารและบันทึกเข้าระบบ เมื่อเรียบร้อยแล้วร้านค้าจะสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ พร้อมเปิดใช้งานได้ทันที ส่วนกรณีที่ร้านค้ายังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ในวันรับสมัครให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย แล้วร้านค้าจะสามารถดาวน์โหลดและใช้งานแอพพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ ได้ในวันถัดไป

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ได้ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ธนาคารกรุงไทย และ TOT ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านค้า ตลาดสด เข้าร่วมโครงการร้านค้าประชารัฐพื้นที่ ตลาดเทศบาลน้ำโสม อ.น้ำโสม โดยประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้า ตลาดสด จำนวน 40 ร้านค้ามีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ร้านค้า รวมร้านสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 1,542 ร้าน

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ ณ ตลาดรวมโชค อ.เมือง เพื่อรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทันทีจำนวน 10 ราย และมีกำหนดที่จะลงพื้นที่ไปยังตลาดอื่นๆ อีก ได้แก่ ตลาดเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย, ตลาดศิริวัฒนา อ.เมือง, ตลาดเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด, ตลาดสามแยก อ.สันทราย, ตลาดเกษตรสหกรณ์ อ.แม่แตง และตลาดสันป่าข่อย อ.เมือง โดยมั่นใจว่าจะมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการอีกเป็นจำนวนมาก