ต่างชาติเทิดทูน ‘ในหลวง’ ทรงมีพระปรีชาสามารถ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม หนังสือพิมพ์ ซันเดย์ ไทม์ส เผยแพร่ข้อเขียนของนายมาร์ก โมเบียส ผู้จัดการกองทุนเทมเปิลตัน ซึ่งมีเป้าหมายระดมทุนเพื่อลงทุนในตลาดเกิดใหม่รวมทั้งไทยโดยเฉพาะ กล่าวถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่ายังความเศร้าโศกเสียใจกับประชาชนไทยอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งมาก ตนเองเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อน รู้สึกเศร้าสลดต่อการนี้ พร้อมตระหนักว่าในหลวงได้รับความเคารพเทิดทูนสูงเพียงใด พระองค์ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมของความมั่นคงของประเทศเท่านั้น หากยังทรงสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศในท่ามกลางภาวะปั่นป่วนที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลก

หนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์ ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม ตีพิมพ์ข้อเขียนของ ดร.ไนเจลกูลด์-เดวีส์ อาจารย์และผู้อำนวยการโครงการวิเทศสัมพันธ์ ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านการเมืองและการต่างประเทศ ประจำมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด กล่าวถึงมรดกตกทอดที่แท้จริงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่าเป็นมรดกตกทอดทางการเมือง คือการรังสรรค์รูปแบบทางการเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่เกิดขึ้น ตลอดรัชสมัยยาวนานของพระองค์

ดร.กูลด์-เดวีส์กล่าวว่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ได้รับการเคารพสักการะ พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระองค์เป็นยิ่งกว่าความชอบธรรมใดๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเรียกร้องให้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงŽ มาใช้หลังวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 สร้างแบบอย่างที่เป็นทางสายกลางสำหรับการดำรงอยู่ด้วยความจำเป็นพื้นฐานผ่านการสร้างสมดุลในการพัฒนา เพื่อใช้เป็นการตอบโต้กับภาวะโลกาภิวัตน์เกินเหตุกันอยู่ในเวลานั้น

 

 

ที่มา มติชน