พาณิชย์แจ้งข่าวดี “ผิงเสียง” เปิดด่านให้รถผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนแล้ว

พาณิชย์แจ้งข่าวดี “ผิงเสียง” เปิดด่านให้รถผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนแล้ว

พาณิชย์แจ้งข่าวดี “ผิงเสียง” เปิดด่านให้รถผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน หลังจากก่อนหน้านี้มีการตรวจพบแมลงศัตรูพืชจำนวนมาก

ผิงเสียง เปิดด่านให้รถผลไม้ไทย – น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ รักษาราชการแทนรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง ว่าด่านนำเข้าเมืองผิงเสียง ซึ่งเป็นด่านค้าชายแดนอันดับ 1 ของจีนและเป็นด่านสำคัญในการนำเข้าผลไม้จากไทย ได้กลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ มีการตรวจพบแมลงศัตรูพืชจำนวนมาก ทำให้ด่านศุลกากรเปิดตรวจตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกผลไม้ไทย 100% จึงดำเนินพิธีการศุลกากรตรวจ-ปล่อยสินค้าได้ช้า เป็นเหตุให้รถติดสะสมในฝั่งเวียดนามก่อนผ่านด่านเข้าสู่จีน และตู้ขนสินค้าหมุนเวียนไม่เพียงพอ แต่ปัจจุบันด่านแห่งนี้ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง

“ถือเป็นข่าวดี ที่จะทำให้ผู้ประกอบการและพี่น้องเกษตรกรไทยได้ส่งผลไม้คุณภาพของไทยเข้าสู่ตลาดจีน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยผลักดันให้ฝ่ายจีน เปิดด่านให้สินค้าผลไม้ไทยผ่านอย่างราบรื่นอีกครั้ง หวังว่าผู้ประกอบการไทยจะใช้โอกาสส่งออกผลไม้เมืองร้อนสู่ตลาดจีนให้มากขึ้น” รมช.พาณิชย์ กล่าว

นายสกรรจ์ แสนโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งออกผลไม้เข้าสู่ตลาดจีนผ่านด่านผิงเสียง และได้ยกระดับความสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเมืองผิงเสียงเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และรักษาความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอด และจากสถิติการส่งออกพบว่า ผลไม้เมืองร้อนของไทย โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และลำไย เกือบครึ่งหนึ่งที่ส่งมาตลาดจีนจะใช้การขนส่งทางถนน เนื่องจากรวดเร็วและเข้าถึงจีนตอนในได้ภายในระยะเวลา 4-5 วันเท่านั้น นอกจากนี้เมืองผิงเสียงยังสนใจขยายความร่วมมือกับไทยในสินค้าตัวอื่นๆ อีก เช่น รังนกและธัญพืชต่างๆ รวมทั้งเปิดรับนักลงทุนมาตั้งโรงงานแปรรูปอีกด้วย

ทั้งนี้ ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปลายเดือนเม.ย. 2562 ที่ผ่านมา น.ส.ชุติมา มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์ทั้ง 7 แห่ง เร่งประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของไทย โดยจะร่วมกับห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ของจีน ตั้งแต่เดือนพ.ค. ไปจนถึงเดือนก.ค. 2562 รวมทั้งให้ทูตพาณิชย์ลงพื้นที่เมืองรอง และเร่งจัดทำแผนเจาะเมืองศักยภาพในการนำเข้าผลไม้จากไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งมีประชากรกว่า 300 ล้านคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าไทย-จีน ให้มีมูลค่า 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี 2564 ตามที่ตกลงกัน

อนึ่ง ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 (เดือนม.ค.-มี.ค.) ไทยส่งออกไปจีนคิดเป็นมูลค่ารวม 6,694 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 9.15% อย่างไรก็ดี สินค้าไทยที่ยังคงมีศักยภาพในตลาดจีน ได้แก่ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และลำไย โดยผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง มีมูลค่าส่งออกไปยังตลาดจีน 298.21 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 129.29% ในขณะที่ผลไม้กระป๋องและแปรรูปมีมูลค่าส่งออกไปจีน 317.43 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 114.23%