คมนาคมเต้นเคลียร์หนี้ให้ ‘แอร์พอร์ตลิงก์’ 2.2 หมื่นล้าน บี้ชง ครม. ไฟเขียวให้ทัน มิ.ย.นี้

คมนาคมเต้นเคลียร์หนี้ให้ ‘แอร์พอร์ตลิงก์’ 2.2 หมื่นล้าน บี้ชง ครม. ไฟเขียวให้ทัน มิ.ย.นี้

เคลียร์หนี้ให้ ‘แอร์พอร์ตลิงก์’ – นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังผลการหารือแนวทางการชำระหนี้โครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ซึ่งเป็นบริษัทลูก ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 เห็นชอบให้รัฐบาลเป็นผู้รับภาระหนี้โครงสร้างพื้นฐานของโครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ล่าสุดกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังมีความเห็นตรงกันแล้วว่าตัวเลข ภาระหนี้โครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลต้องเข้ามารับภาระให้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ อยู่ที่ 22,558.06 ล้านบาท แต่ รฟท. ยังจัดทำรายละเอียดรายการหนี้ไม่ชัดเจนจึงสั่งให้ไปทำบัญชีหนี้มาโดยละเอียดอีกครั้ง เช่น ค่าก่อสร้างสถานี, ค่าก่อสร้างทางรถไฟ, ค่าก่อสร้างตอม่อ เป็นต้น

จากนั้น รฟท. ต้องนำตัวเลขไปหารือกับสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ให้เรียบร้อย ก่อนเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท., กระทรวงคมนาคม และ ครม. เห็นชอบโดยเร็วที่สุด เพื่อให้รัฐบาลนำงบประมาณมาชำระหนี้และปิดบัญชีให้เรียบร้อย

นายเอก สิทธิเวคิน รองผู้ว่าการ กลุ่มอำนวยการ รฟท. กล่าว่า ปัจจุบัน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มีหนี้รวมทั้งสิ้น 32,000 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนมาจากพันธบัตร 12 รายการ วงเงิน 25,000 ล้านบาท และแหล่งเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) 3 รายการ วงเงิน 7,000 ล้านบาท ซึ่งจะต้องทยอยชำระจนถึงงวดสุดท้ายในปี 2574 ในจำนวนนี้เป็นหนี้ที่ รัฐบาลจะเข้ามารับภาระให้ 22,558 ล้านบาท ส่วนอีก 9,442 ล้านบาท รฟท. ซึ่งเป็นบริษัทแม่จะรับภาระให้

“หนี้ 2.25 หมื่นล้านบาท ที่รัฐจะรับภาระให้นั้น คาดว่ารถไฟฯ จะเสนอรายละเอียดบัญชีหนี้ให้บอร์ด รฟท. กระทรวงคมนาคม และครม. เห็นชอบ ได้ทันภายในรัฐบาลชุดปัจจุบัน หรือภายในเดือนมิ.ย. 2562 นี้แน่นอน และจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งทีโออาร์กำหนดให้มีการโอนสิทธิ์ การเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ ให้เอกชนที่ชนะการประมูลบริหารด้วย”

อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลเข้ามาเคลียร์หนี้บางส่วนให้แอร์พอร์ตลิงก์ ไม่ได้ทำให้ภาระหนี้สินสะสมของการรถไฟ ที่มีอยู่กว่า 1 แสนล้านบาทลดลง เนื่องจากภาระหนี้สินดังกล่าว ไม่ได้รวมอยู่ในบัญชีของ รฟท. ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว