ภาพประทับใจ สมเด็จพระเทพฯ ทรงไหว้ทูลกระหม่อมฯพระเชษฐภคินี ก่อนเสด็จฯกลับ

เมื่อเวลา18.55 น. วันที่ 23 ตุลาคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงไหว้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ซึ่งทรงเป็นพระเชษฐภคินี ก่อนเสด็จฯกลับ

ที่มา มติชนออนไลน์

591023nw_b1

591023nw_b3

gpl_8726

gpl_8723