ธ.ก.ส. แถลงผลงานปี 61 พร้อมเปิดตัวบัตรเดบิต และ LINE Official “BAAC Family”

ธ.ก.ส. แถลงผลงานปี 61 พร้อมเปิดตัวบัตรเดบิต และ LINE Official “BAAC Family”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แถลงผลดำเนินงานปี 61 สามารถทำผลกำไรได้ 9,885 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวบริการบัตรเดบิต เพื่อเชื่อมสังคมไร้เงินสดให้ลูกค้าใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ ยังได้เปิดตัวบริการ LINE Official ภายใต้ชื่อ “BAAC Family”

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในบัญชีปี 2561 (1 เมษายน 2561-31 มีนาคม 2562) ว่า ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคชนบทแล้ว จำนวน 678,342 ล้านบาท สินเชื่อเติบโต 81,647 ล้านบาท ทำให้สินเชื่อรวมเท่ากับ 1,449,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นปีร้อยละ 5.86 มียอดเงินรับฝากรวม 1,617,760 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.75 มีสินทรัพย์รวม 1,873,822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.47 หนี้สินรวม  1,738,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.80 และส่วนของเจ้าของรวม 135,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.41 โดยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 100,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นปีร้อยละ 7.74 ค่าใช้จ่ายรวม 90,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.62 และมีกำไรสุทธิ 9,885 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยร้อยละ 0.55 ขณะที่ NPLs อยู่ที่ร้อยละ 3.87 โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 11.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.50

นายอภิรมย์ เผยต่อว่า สำหรับบัญชีปี 2562 (1 เมษายน 2562-31 มีนาคม 2563) ธ.ก.ส. ตั้งเป้าอำนวยสินเชื่อจำนวน 770,000 ล้านบาท โดยขยายสินเชื่อเพิ่มจำนวน 95,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรลูกค้า 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Small ลูกค้าที่ยังมีปัญหาด้านเงินทุน เช่น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 13,000 ล้านบาท กลุ่ม Smart ลูกค้าทั่วไป และทายาทเกษตรกร วงเงิน 44,000 ล้านบาท และกลุ่ม SMEs ผู้ประกอบการด้านเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 38,000 ล้านบาท ส่วนเงินฝากตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาท จากการออกผลิตภัณฑ์และบริการ

เชื่อมสังคมไร้เงินสด เปิดตัวบริการบัตรเดบิต

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้เปิดตัวบริการบัตรเดบิต เพื่อตอบสนองการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของไทย เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ใช้งานสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยด้วยระบบการชำระเงิน VISA อีกทั้งยังนำเทคโนโลยี payWave เพิ่มความสะดวกในการชำระเงินเพียงใช้บัตรในการแตะที่อุปกรณ์ชำระ ก็สามารถชำระค่าบริการและสินค้าได้ และยังสามารถใช้กดเงินสดจากตู้ ATM ได้

โดยมีบัตร 2 ประเภท คือ บัตร A-Green สามารถถอน โอนเงินภายในบัตรไปยังบัญชีอื่น โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร และชำระค่าสินค้าและบริการในวงเงินแต่ละบริการ 60,000 บาทต่อวัน และบัตร A-Smart สามารถถอน โอนเงินภายในบัตรไปยังบัญชีอื่น โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร และชำระค่าสินค้าและบริการในวงเงินแต่ละบริการ 120,000 บาท

เปิดตัวบริการ LINE Official

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังเปิดตัวบริการ LINE Official ภายใต้ชื่อ “BAAC Family” เพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า และยังสามารถตรวจผลสลาก ธ.ก.ส. รวมทั้งค้นหาบริการทางการเงินที่สนใจ ค้นหาสาขาใกล้บ้าน และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังจัดทำ สติ๊กเกอร์ไลน์ มาสคอตครอบครัว ธ.ก.ส. ที่ประกอบด้วย พี่ยิ้มแย้ม พี่แจ่มใส น้องหอมมะลิ และน้องหอมจัง ซึ่งจะเปิดให้ดาวน์โหลด ในวันที่ 14 พฤษภาคม -12 มิถุนายน 2562 (สามารถใช้ได้ 90 วัน นับตั้งแต่ดาวน์โหลด)