ปีติเผยภาพ เช็คพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สธ.น้อมรับพระราชดำรัส

ปีติเผยภาพ เช็คพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สธ.น้อมรับพระราชดำรัส

เช็คพระราชทาน  /  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ค. เฟซบุ๊ก‘สกลนคร ซิตี้’ เผยแพร่ภาพเช็คพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินจำนวน

79,957,680.00 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ขณะที่วันเดียวกัน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโรงพยาบาลจำนวน 27 แห่ง ได้รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2,407,144,487.59 บาท จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งมาจากเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ว่า

โรงพยาบาลสังกัด สธ.ได้รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพย์ จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลราชวิถี 2.โรงพยาบาลสงฆ์ 3.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 4.โรงพยาบาลหัวหิน 5.โรงพยาบาลน่าน 6.โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 7.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 8.โรงพยาบาลยะลา 9.โรงพยาบาลปัตตานี 10.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และ 11.โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน

ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลือ ที่พระองค์พระราชทานเงินสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ลงมา ซึ่ง สธ.จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ตามที่มีพระบรมราโชบาย เพื่อให้เงินนี้ลงไปสู่ประชาชนผู้ยากไร้อย่างเต็มที่ โดยจะเน้นเป็นเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสมกับความต้องการการรับบริการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันออกไป

เพราะโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานเงินมีหลายระดับ และกระจายในหลายภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ มีทั้งระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก

ด้านนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลในสังกัด สธ. จำนวน 11 โรง รวม 631 ล้านบาท ซึ่งทรงมีพระราชดำรัสว่า ให้นำเงินจำนวนนี้มาใช้เพื่อพี่น้องประชาชนในการรักษาพยาบาล

จึงจะนำเงินพระราชทานที่ได้รับนี้ไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยจะมีคณะกรรมการจัดซื้อและถวายรายงานและความคืบหน้า เป็นระยะ คาดว่า จะมีการจัดซื้อแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

โดยครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีตั้งแต่เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม เครื่องช่วยหายใจ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องดมยา เครื่องสวนหัวใจ เครื่องผ่าตัด การเทคโนโลยีชั้นสูงเกี่ยวกับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง เครื่องตรวจครรภ์มารดา เป็นต้น

ขอบคุณ  เฟซบุ๊ก‘สกลนคร ซิตี้’