นาทีประทับใจ พระองค์ภาฯ เอื้อมพระหัตถ์พยุงพระราชินี ดำเนินบนพรมลาดพระบาท