กทม. จ่อเทงบ 30 ล้าน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ย้อมกรุงเทพฯ เป็นสีเขียว

จ่อเทงบ 30 ล้าน ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ย้อมกรุงเทพฯ เป็นสีเขียว

ปลูกต้นไม้ – เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม ได้รายงานความก้าวหน้าการปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น ภายในปี 2562 โดยการดำเนินการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรกจะปลูกในสวนสาธารณะหน่วยงานราชการต่างๆ 50,000 ต้น ใช้งบ 5 ล้าน ส่วนที่ 2 สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต จะปลูกในพื้นที่ว่างหน่วยงานภาคเอกชน โรงเรียน ศาสนสถาน ชายทะเลบางขุนเทียน 50,000 ต้น ใช้งบ 25 ล้าน รวม 1 แสนต้น งบประมาณ 30 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าฯ กทม. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวเป็นสวนสาธารณะและสวนหย่อม 20,000 กว่าไร่ คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร 6.2 ตร.ม./คน ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลกตั้งไว้ว่าในปี 72 กทม.ควรมีพื้นที่สีเขียวอัตราส่วนต่อประชากร 9 ตร.ม./คน

กทม.ได้มีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว 3 แนวทางคือ 1. หาที่ว่างที่กทม.ดูแลเป็นที่สาธารณประโยชน์ 2. เพิ่มสวนสาธารณะ ปัจจุบันมี 35 แห่ง 3. กระตุ้นภาคเอกชนร่วมสนับสนุนและมีส่วนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ขณะนี้ผู้บริหาร กทม. มีนโยบายให้เอกชนมาสนับสนุนเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์