จัดมหรสพสมโภช 7 วัน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศ 22-28 พ.ค.

จัดมหรสพสมโภช 7 วัน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันทั่วประเทศ 22-28 พ.ค.

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดมหรสพสมโภช 7 วัน พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.นี้ เวลา 17.00-23.00 น. ที่สนามหลวง และในส่วนภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด

ในกรุงเทพมหานคร ที่สนามหลวง เวทีการแสดงฝั่งทิศใต้ (ฝั่งพระบรมมหาราชวัง) วันที่ 22 พ.ค. ไม่มีการแสดง เนื่องจากเป็นพิธีเปิดงาน

หลังจากนั้นวันที่ 23 พ.ค. การแสดงวงโยทวาทิต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม, วันที่ 24-25 พ.ค. วงโยทวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา, วันที่ 26-27 พ.ค. มาร์ชชิ่งแบนด์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, วันที่ 28 พ.ค. วงโยธวาทิต โรงเรียนวัดราชบพิธ

การแสดงพื้นบ้านเวทีย่อย ที่เวทีฝั่งศาลฎีกา และฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 17.30-18.30 น. วันที่ 22 พ.ค. หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ ต้อนรับผู้มาร่วมงาน, วันที่ 23 พ.ค. การแสดงกระตั้วแทงเสือ โขนสด หนังใหญ่วัดขนอน

วันที่ 24 พ.ค. ละครชาตรี การแสดงหุ่นพื้นบ้านร่วมสมัย และหุ่นกระบอก คณะบ้านตุ๊กตุ่น, วันที่ 25 พ.ค. การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย รำมอญ ปทุมธานี รำมอญสังขละ กาญจนบุรี ลาวโซ่ง เพชรบุรี กะะเหรี่ยงโป หนังตะลุงประโมทัย (ภาคอีสาน) และหุ่นหลวง คณะไก่แก้ว

วันที่ 26 พ.ค. การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย หนังใหญ่วัดขนอน และหุ่นสายเสมา, วันที่ 27 พ.ค. การแสดงโขน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร มูลนิธคึกฤทธิ์ โรงเรียนอำนวยวิทย์ หนังตะลุง (ภาคใต้) และหุ่นกระบอกคุณรัตน์

วันที่ 28 พ.ค. การแสดงมหกรรมเพลงพื้นบ้าน ลำตัด เพลงฉ่อย อีแซว เพลงทรงเครื่อง หุ่นละครเล็กโจหลุยส์

ที่เวทีกลาง เวลา 18.30 – 21.30 น. วันที่ 22 พ.ค. การแสดงในพิธีเปิดงาน เวลา 18.30 น. รำถวายพระพร “อาศิรวาททวยราษฎร์น้อมจอมราชัน” การแสดงโขน “รามเกียรต์” ชุด “พระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร” และการละเล่นของหลวง, วันที่ 23 พ.ค. “มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์” (ดนตรีสากล), วันที่ 24 พ.ค. มหกรรม “ลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชา มหาวชิราลงกรณ”

วันที่ 25 พ.ค. “มหาดุริยางค์ไทยแห่งรัตนโกสินทร์” (ดนตรีไทย), วันที่ 26 พ.ค. ละครเพลงในสวนฝัน “ผสานใจภักดิ์ ถวายองค์ราชัน”, วันที่ 27 พ.ค. มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และการแสดง “นาฏศิลป์ร่วมสมัยรวมใจภักดิ์”, วันที่ 28 พ.ค. ขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจากสี่ภูมิภาค มหกรรมกลองมิ่งมงคลและการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติ

ระหว่างวันที่ 22 – 28 พ.ค. จัดตลาดวัฒนธรรม การสาธิตและเลือกชิมขนมและอาหารไทย ในเวลา 17.00 – 21.00 น. และการแสดงไฟประดับ ประกอบแสง สี เสียง ชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ” เวลา 21.30 – 23.00 น.

ในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการจัดงานในพื้นที่ โดยพิจารณาจำนวนวันและสถานที่จัดงานตามที่เห็นสมควร