ชมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถานกับพระธิดาและพระโอรส

ชมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถานกับพระธิดาและพระโอรส

ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จถึงวัดราชบพิธฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร รับเสด็จที่เกยหน้าวัดราชบพิธฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถานกับพระธิดาและพระโอรส นับเป็นภาพที่สร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น