พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรยดอกพิกุลทองพิกุลเงิน พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรยดอกพิกุลทองพิกุลเงิน พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพราหมณ์แล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ถอดฉลองพระบาทเชิงงอน

เสด็จลงจากพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้เข้าเฝ้าฯ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเก็บดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

 

ที่มา ข่่าวสดออนไลน์