แรงงานไทยในบรูไน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แรงงานไทยในบรูไน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก – เมื่อเวลา 08.00-11.30 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2562  นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงานไทย รวมถึงทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในประเทศบรูไน ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ณ Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam สถานสังคมสงเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในบรูไน

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบอุปกรณ์ลู่วิ่งสำหรับนักเรียน และเงินบริจาคในนามสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน และชุมชนไทยในบรูไน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนของ Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์