ชมภาพ ‘สมเด็จพระราชินีสุทิดา’ ในพิธีสวนสนามงานวันราชวัลลภ

ชมภาพ ‘สมเด็จพระราชินีสุทิดา’ ในพิธีสวนสนามงานวันราชวัลลภ

ย้อนชมภาพเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานงานวันราชวัลลภ ประจำปี 2559 และพระราชทานเข็มราชวัลลภแก่นายทหารพิเศษกับอดีตนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ที่ได้รับพระราชทานยศเป็นนายพล ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

จากนั้นพระราชทานพระราโชวาท และทอดพระเนตรการสวนสนามของทหารราชวัลลภ โดยมีสมเด็จพระราชินีสุทิดา โดยขณะนั้น มีสถานะเป็น พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา กล่าวถวายรายงาน เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์