สภาเกษตรกร รุกกัญชาทางการแพทย์ ล้อมคอกไม่ให้ถูกทุนใหญ่ฮุบ (ชมคลิป)

สภาเกษตรกร รุกเต็มสูบ ขับเคลื่อนปลูกพืชกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ล้อมคอกไม่ให้ถูกทุนใหญ่ฮุบ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตรสู่ภาคปฏิบัติกับผู้บริหาร มทส.

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า พันธกิจเร่งด่วน สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ขับเคลื่อนวาระสำคัญเป็นที่สนใจและสังคมตื่นตัวกันมาก กรณีนำพืชกัญชา ซึ่งถือเป็นยาเสพติดประเภท 5 รัฐบาลเปิดโอกาสให้นำมาวิจัยทางการแพทย์ เพื่อผลิตยารักษาโรคต่างๆ พี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งยังเข้าใจคลาดเคลื่อน คิดไปเองสามารถปลูกพืชกัญชาได้เสรีและบางรายมีข้อกังวลใจ เกรงการปลูกพืชกัญชาเพื่อการแพทย์จะตกไปอยู่กับทุนใหญ่ที่ผูกขาดการค้าของประเทศ สภาเกษตรกรมิได้นิ่งนอนใจ ได้เป็นสื่อกลางสร้างความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพืชกัญชาอย่างถูกต้อง โดยนำผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชามาเป็นยารักษาโรคไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หากต้องการปลูกสร้างรายได้ต้องศึกษาข้อกฎหมายที่เป็นเพียงบทนิรโทษกรรมก่อน การปลูกต้องอยู่ในการควบคุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ได้เป็นตัวกลางเชื่อมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยรังสิตและอยู่ระหว่างประสานกับ มทส.นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่ง ที่มีคณะแพทยศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงปลูกพืชกัญชาเพื่อวิจัยทางการแพทย์นอกจากนี้ ได้ประสานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรที่สนใจการปลูกพืชกัญชา หากรัฐบาลปลดล็อก เพื่อมิให้เสียโอกาสก็จะยื่นเอกสารขอดำเนินการทันที อย่างไรก็ตาม ฝากถึงพี่น้องเกษตรกร สื่อที่ออกไป โดยเฉพาะโลกโซเชียลที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนมาก ขอให้พี่น้องเกษตรกรตรวจสอบข้อมูลและติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าว โดยสภาฯ จะขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ป่วยและเกษตรกรได้ประโยชน์จากพืชกัญชาเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ พันธกิจเร่งด่วน สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ขับเคลื่อนวาระสำคัญเป็นที่สนใจและสังคมตื่นตัวกันมาก กรณีนำพืชกัญชา ซึ่งถือเป็นยาเสพติดประเภท 5 รัฐบาลเปิดโอกาสให้นำมาวิจัยทางการแพทย์ เพื่อผลิตยารักษาโรคต่างๆ พี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งยังเข้าใจคลาดเคลื่อน คิดไปเองสามารถปลูกพืชกัญชาได้เสรีและบางรายมีข้อกังวลใจ เกรงการปลูกพืชกัญชาเพื่อการแพทย์จะตกไปอยู่กับทุนใหญ่ที่ผูกขาดการค้าของประเทศ สภาเกษตรกรมิได้นิ่งนอนใจ ได้เป็นสื่อกลางสร้างความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพืชกัญชาอย่างถูกต้อง