ยืนดึงหน้ารอหน้าตู้! ครม.ไฟเขียวเทงบ 13,200 ล้าน เติมเงินบัตรคนจนเพิ่ม

ยืนดึงหน้ารอหน้าตู้! ครม.ไฟเขียวเทงบ 13,200 ล้าน เติมเงินบัตรคนจนเพิ่ม

บัตรคนจน – เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562

ประกอบด้วย 2 มาตรการใหญ่คือ มาตรการยุงเศรษฐกิจช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐ 4 มาตรการย่อย วงเงิน 13,200 ล้านบาท ได้แก่

  • 1 เพิ่มเงินช่วยคนพิการ 200 บาท / คน ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. ถึง ก.ย. 2562
  • 2 บรรเทาค่าครองชีพเกษตรกร 1,000 บาท / คน เพื่อนำไปซื้อปุ๋ย ยาค่าแมลงและปัจจัยการผลิต
  • 3 ช่วยเหลือค่าครองชีพ ในส่วนค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมให้กับผู้มีรายได้น้อย 500 บาท / คน
  • 4 เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการรัฐ เพื่อซื้อสินค้าร้านธงฟ้าเป็น 500 บาท / คน / เดือน จากเดิมที่ได้รับการช่วยเข้าบัตรคนจน 200 และ 300 บาท / คน ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-มิ.ย. 2562 

นอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านบัตรคนจน ครม.ยังอนุมัติมาตรการภาษี ดังนี้

1 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย สามารถนำรายจ่าย ที่พัก ที่ได้รับรองจากกรมการท่องเที่ยว นำหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท แต่ถ้าเป็นที่พักเมืองรองลดได้ไม่เกิน 20,000 บาท

2 มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2562

3 มาตรการภาษีส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย สำหรับการซื้อสินค้าโอท็อปที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ ตามค่าใช้จ่ายจริง ตั้งแต่ 1 พ.ค.-30 มิ.ย. 2562

4 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน ลดหย่อนภาษีสำหรับการซื้อหนังสือ สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดปี 2562 มาลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน 15,000

5 มาตรการลดหย่อนภาษี สำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นอาคารพร้อมที่ดิน มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการคำนวณภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 2 แสนบาท โดยต้องไม่เคยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อื่นมาก่อนเริ่ม 30 เม.ย. – 31 ธ.ค.2562