เปิดงบกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ 2 หมื่นล้าน แจกเงินชุดนักเรียน ซื้อปุ๋ย เพิ่มเงินคนพิการ!

เปิดงบกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ 2 หมื่นล้าน แจกเงินชุดนักเรียน ซื้อปุ๋ย เพิ่มเงินคนพิการ!

เป็นนโยบายทางเศรษฐกิจที่หลายฝ่ายจับตามอง สำหรับมาตรการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง โดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจกระทรวงการคลังกำลังออก คาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตี(ครม.) เห็นชอบในวันที่ 30 เมษายนนี้ โดยจะมีทั้งหมด 4-5 มาตรการ คาดว่าจะใช้งบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะเข้ามาช่วยดูแลเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ในช่วงที่รอรัฐบาลชุดใหม่ โดยขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)กำลังดูรายละเอียดของโครงการว่าจะใช้งบประมาณในแต่ละโครงการเท่าใด

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม. ประกอบด้วย เติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการให้กับกลุ่มคน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียนอยู่จะได้รับเงินคนละ 500 บาทต่อบุตร 1 คน ถ้ามีบุตร 3 คน จะได้รับเงินรวม 1,500 บาท เพื่อให้นำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียน โดยอิงข้อมูลบุตรกำลังศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

เกษตรกรถือบัตรสวัสดิการและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับเงินคนละ 1,000บาทครั้งเดียว คนพิการที่ขึ้นทะเบียนไว้และถือบัตรสวัสดิการรับเงินเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาทไปจนถึงเดือนกันยายน 2562 คาดว่าทั้ง 3 ส่วนนี้ใช้เงินประมาณ 7,000 บ้านบาท

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ส่วนโครงการเที่ยวเมืองรอง แจกเงินให้คนละ 1,5000 บาท ผ่านระบบอีเพย์เมนต์เพื่อนำไปใช้จ่ายเที่ยวเมืองรอง โดยคนที่จะได้รับเงินต้องลงทะเบียนก่อน และนำบัตรประชาชน แอคติเวท หรือแสดงตัวตนยังเมืองรองทั้ง 55 จังหวัด เพื่อยืนยันตัวตัวว่าได้ไปจริง หลังจากยืนยันตัวตัวแล้วธนาคารกรุงไทยจะโอนเงินเข้าบัญชีและสามารถกดเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่าย หรือนำบัตรไปรูดซื้อสินค้าและบริการยังเมืองรองดังกล่าว คาดว่าจะมีคนมาลงทะเบียนรับแจกเงินเที่ยวเมืองรองดังกล่าว 10 ล้านคน รัฐต้องใช้เงิน 15,000 ล้านบาท