วิจัยสำเร็จ! ม.รังสิต ค้นพบ CBN จากกัญชา มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด

สารCBNในกัญชายับยั้งมะเร็งปอด
สารCBNในกัญชายับยั้งมะเร็งปอด

วิจัยสำเร็จ! ม.รังสิต ค้นพบ CBN จากกัญชา มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด

CBN จากกัญชา มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด – ข่าวจากมหาวิทยาลัยรังสิต แจ้งว่า ช่วงเช้า วันที่ 23 เม.ย. นี้ ที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสิทธิ์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต จะมีพิธีเปิด “สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์” และงานแถลงข่าว “ผลงานวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบจากสารสกัดกัญชา” โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

จากนั้นจะเป็นการแถลงผลงานทางวิชาการหัวข้อน่าสนใจหลากหลาย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

ความสำคัญของการนำกัญชามาประโยชน์เพื่อการแพทย์  โดย นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์  รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาพรวมของการดำเนินการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์  คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์

ครั้งแรกของการวิจัย! ม.รังสิต ค้นพบ CBN จากกัญชามีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด” โดย ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ ลีละวัฒน์   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

ข่าวแจ้งด้วยว่า ในการแถลงครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยรังสิต  จะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบจากสารสกัดกัญชา  เช่น แคนาบินอล สเปรย์ฉีดพ่นในช่องปาก ยาเม็ดเวเฟอร์จากสารสกัดกัญชา น้ำมันกัญชา ยา “ประสะกัญชา” และ “สุริยัน กัญชา” เป็นต้น มาจัดแสดงด้วย