พาณิชย์เดินเกมยึดตลาดผลไม้โลก จัดงาน‘จีน-ญี่ปุ่น-ฮ่องกง-อาเซียน’

พาณิชย์เดินเกมยึดตลาดผลไม้โลก จัดงาน‘จีน-ญี่ปุ่น-ฮ่องกง-อาเซียน’

หนึ่งในภารกิจสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ คือการดูแลราคาสินค้าเกษตร ให้มีเสถียรภาพ โดยเฉพาะการผลักดันให้สินค้าเกษตรของไทย ให้ขยายตลาดไปต่างประเทศ

ผลไม้ไทย 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ถือเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีแผนผลักดันสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

พาณิชย์

รายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ในภาพรวมของไม้ผลภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด คาดว่าจะมีผลผลิตรวม 712,002 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีผลผลิต 529,385 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 35.20% ผลผลิตทยอยออกตั้งแต่ปลาย มิ.ย. และออกมากที่สุดในเดือนส.ค.

ส่วนผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออก รวม 4 ชนิด 886,535 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจำนวน 667,025 ตัน เพิ่มขึ้น 219,510 ตัน หรือ 32.91% ผลผลิตออกมากช่วงกลางเดือน เม.ย. ต่อเนื่องถึงกลางเดือน พ.ค.

เป็นหน้าที่ของกรมที่จะต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อรองรับผลผลิตไม้ผลทั้ง 4 ชนิด และไม้ผลอื่นๆ เช่น มะพร้าว มะม่วง ส้มโอ กล้วยหอม กล้วยไข่ เป็นต้น ทั้งออฟไลน์-ออนไลน์

พาณิชย์

เน้นชูอัตลักษณ์สำคัญของผลไม้แต่ละพันธุ์ เจาะตลาดพรีเมียม ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภคเพื่อยกระดับราคาสินค้า เสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า ตลอดปี 2562 กรมได้เน้นกิจกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะการกระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งเสริมการขายผลไม้ผ่านเว็บไซต์ www.thaitrade.com เพื่อเป็นสื่อกลาง ให้ผู้ขายกับผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ในปี 2561 ไทยส่งออกผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง มูลค่ารวม 2,959.37 ล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.) ไทยส่งออกผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง มูลค่า 487.38 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ถึง 46.85% คาดว่าปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 30-40% จากปีที่ผ่านมา ทำให้ไทยส่งออกไปทั่วโลกมากกว่า 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก

พาณิชย์

ตลาดที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ตลาดส่งออกหลักของทุเรียน ได้แก่ จีน เวียดนาม ฮ่องกง ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา ตลาดหลักของมังคุด ได้แก่ จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และฮ่องกง และตลาดหลักของลำไย ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน และเวียดนาม

ในปีนี้รุกแผนการระบายผลไม้ไทยออกสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น ล่าสุดจัดประชุมทางไกล สั่งการทูตพาณิชย์เร่งรัดการจัดกิจกรรมขยายตลาดให้กับผลไม้ไทย เน้นที่ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม และอินโดนีเซีย

โดยจะร่วมมือกับผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า และแพลตฟอร์มออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย โดยที่กว่างโจว จะจัดที่ห้าง AEON เดือนพ.ค.-มิ.ย. 2562 เซียะเหมินจัดที่ Rainbow Department Store 6 สาขา เดือนก.ค. 2562 คุนหมิง จัดที่ห้าง Parkson 2 สาขา วันที่ 24-25 ส.ค. 2562 เน้นทุเรียน ลำไย มังคุด มะพร้าวอ่อน มะม่วง กล้วยไข่

พาณิชย์

โดยจัดงาน Top Thai Brand วันที่ 12-16 มิ.ย. 2562 มีผู้ประกอบการผลไม้เข้าร่วมจำนวน 7 ราย โดยจะมีการแจกชิมทุเรียนและผลไม้แปรรูปภายในงาน หนานหนิงจัดที่ห้าง Wan Xiang Cheng (Mix-C) วันที่ 6-14 ก.ค. 2562 ชิงเต่าจัดที่ห้าง Hisense, Freshhippo และ Leader เดือนพ.ค. 2562 โดยจะจัดกิจกรรมในเขตชื่อหนาน เขตเหล่าซาน และเขตเฉิงหยาง

ส่วนที่เซี่ยงไฮ้ จัดกิจกรรมส่งเสริมผลไม้พรีเมียม สินค้า ผลไม้ที่มีนวัตกรรม และเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับสูง ส่งเสริมการขายออฟไลน์และออนไลน์ กับห้าง City shop 12 สาขา City Farm 6 สาขา และ Fresh Box 79 ตู้ ในเดือนมิ.ย. 2562

งาน Thai Festival พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาการค้า ระหว่าง วันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย.2562 และหางโจว จัดการส่งเสริมและผลักดันผลไม้ไทยในเมืองรองที่มีศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมร่วมกับห้าง Century Mart เมืองหางโจว 5 สาขา ระหว่างวันที่ 9-22 ก.ค.2562 ส่วนฉงชิ่งจะจัดที่ห้าง Lotus เดือนก.ค.2562

พาณิชย์

ตลาดฮ่องกงจะร่วมมือกับห้าง Wellcome จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยเดือน พ.ค.-มิ.ย.2562 ไต้หวันจะร่วมมือ กับห้าง Jasons Supermarket 26 สาขา จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้สด ได้แก่ ทุเรียน มะพร้าวอ่อน เป็นต้น ผลไม้กระป๋อง ได้แก่ สับปะรด เงาะ เป็นต้น รวมถึงผลไม้ฟรีซดรายด์ ผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง

“ในตลาดจีนได้เร่งรัดให้ทูตพาณิชย์ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้าง “แบรนด์ผลไม้ไทย” ให้เป็นที่รู้จัก เหมือนแบรนด์ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศอื่นๆ ทั้ง DOLE, Zespri, Envy และ JAZZ เป็นต้น และให้ทำแผนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผลไม้ไทย สร้างการรับรู้เรื่องคุณภาพและจุดเด่นของผลไม้ไทย” น.ส.บรรจงจิตต์กล่าว

สำหรับตลาดญี่ปุ่น กรมจะให้ความร่วมมือกับซูปเปอร์มาร์เก็ตเครือต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทย โดยตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย.เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้าเครือ AEON จะจัดงาน Thai Fair ประจำปีในสาขาต่างๆ เดือนพ.ค. 2562 วางแผนประชาสัมพันธ์กล้วยไทยร่วมกับซูปเปอร์มาร์เก็ต Bersia ของญี่ปุ่น ในงานเทศกาลไทย (Thai Festival) ณ กรุงโตเกียว

นอกจากนี้ ขยายช่องทางการจำหน่าย เช่น TV Shopping โดยที่ผ่านมาล่าสุดได้จำหน่ายมะม่วงไทยผ่านรายการทีวี Shop Chanel เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมียอดสั่งซื้อเข้ามาในรายการถึง 8,945 กล่อง กล่องละ 2.8 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณกว่า 25 ตัน

ตลาดเกาหลีใต้ จะประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยออฟไลน์จะนำผลไม้มาแจกชิมในงาน Thai Festival 2019 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ชองเกพลาซ่า วันที่ 20-21 เม.ย. 2562 และร่วมมือกับ Lotte Department Store สาขาเมียงดง จัดงาน Taste of Thailand วันที่ 21-27 มิ.ย. 2562 โดยจัดให้มีการแจกชิม การสาธิต แกะสลักผลไม้ และจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาล มะม่วงน้ำดอกไม้ มังคุด และมะพร้าว

ส่วนออนไลน์จะร่วมมือกับ Coupang ซึ่งเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งของเกาหลี จัดเทศกาล “Thai Fruit Week Promotion” และร่วมมือกับ SSG Global.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในกลุ่ม Shinsegae Group ประกอบไปด้วย Shinsegae Supermarket eMart Hypermarket, No Brand Supermarket จัดเทศกาล “Thai Fruit Week Promotion” โปรโมตผลไม้ไทยระดับพรีเมียม

ตลาดอาเซียน มีแผนจะนำคณะผู้นำเข้าผักและผลไม้ จากสิงคโปร์เดินทางเยือนไทย (Incoming Mission) เพื่อเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกผักและผลไม้ของไทย ระหว่างวันที่ 21-24 เม.ย. 2562 จัดงานแสดงสินค้าไทย TOP Thai Brands ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 23-26 พ.ค. 2562 ออกคูหานำ ผลไม้มาจำหน่ายภายในงาน เช่น ทุเรียน มังคุด เป็นหลัก ไม่ต่ำกว่า 200 กิโลกรัม/วัน

จัดงานแสดงสินค้าไทย TOP Thai Brands ณ นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 9-12 พ.ค. 2562 โดยผู้นำเข้าผลไม้ไทยเข้าร่วม ออกคูหานำผลไม้มาจำหน่ายภายในงาน (มังคุด ทุเรียน มะม่วง) ควบคู่ไปกับข้าวเหนียวทุเรียน และข้าวเหนียวมะม่วง

จัดกิจกรรม Thai Fruit Festival ร่วมกับร้านอาหารไทย ที่ได้รับตรา Thai Select ในนครโฮจิมินห์ ทั้งผลไม้สด และ ข้าวเหนียวทุเรียน ข้าวเหนียวมะม่วง โดยจัดต่อจากงาน TOP Thai Brands เพื่อให้ผู้บริโภคที่ติดใจรสชาติจากงาน TOP Thai Brands สามารถตามชิมได้ที่ร้าน Thai Select

ร่วมกับห้างซูปเปอร์มาเก็ต Jaya Grocer และผู้นำเข้าสินค้าไทยรายใหญ่ในมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.-4 ส.ค. 2562 ทุกสาขาทั่วประเทศมาเลเซีย รวม 25 สาขา จัดงานแสดงสินค้าไทย Thailand Week ณ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 1-4 ส.ค. 2562 โดยผู้นำเข้าผลไม้ไทยเข้าร่วมออกคูหานำผลไม้ออร์แกนิกของไทย มาจำหน่ายภายในงาน ร่วมกับห้าง Makro ในกัมพูชา เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตผู้ส่งออกผลไม้ไทยควรรักษาคุณภาพมาตรฐาน ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ควบคุมคุณภาพการผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถยืดอายุของผลผลิตให้เหมาะสมกับตลาด ติดฉลากระบุคุณค่าทางโภชนาการ ระยะเวลาในการรับประทาน และการเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม

ทั้งหมดนี้หวังให้ไทยยึดตลาดผลไม้โลกอย่างยั่งยืน

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์