คุณภาพไม่ดีจะขึ้นราคาทำไม! ผู้โดยสารโวย ก่อนแนะปรับบริการ-สภาพรถ ก่อน

คุณภาพไม่ดีจะขึ้นราคาทำไม! ผู้โดยสารโวย ก่อนแนะปรับบริการ-สภาพรถ ก่อน

รถเมล์ทุกประเภทปรับขึ้นราคา – จากมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เห็นชอบให้ปรับขึ้นค่าโดยสาร ของรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมบริการ ขสมก. ที่ให้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงรถทัวร์ที่วิ่งระหว่างจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 นี้เป็นต้นไป โดยขึ้นราคาค่าโดยสารรถเมล์ทุกประเภทตั้งแต่ 1-7 บาท

“เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” ลงพื้นที่สอบถามผู้ใช้บริการรถเมล์ ขสมก. และรถร่วมฯ เกี่ยวกับผลกระทบจากมติดังกล่าว

คุณมัลลิกา แก้วสินชัย นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ให้ข้อมูลว่า ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นราคาของรถเมล์บางสาย โดยเฉพาะรถพัดลม เพราะคุณภาพรถและการให้บริการเหมือนจะย่ำแย่ลงทุกวัน ใช้บริการขนส่งมา 4 ปีแล้ว ก็ยังไม่เห็นการพัฒนาเท่าไหร่ อีกอย่าง ขึ้นราคาไม่ถึง 10 บาท อาจดูเหมือนไม่แพง แต่ถ้าใช้บริการวันละหลายๆ ครั้งก็ต้องจ่ายเพิ่มมากกว่าปกติ ยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี เศษเงินเล็กน้อยก็นำมาเก็บออมได้

คุณชญาภา อาจวิชัย พนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ระบุว่า คิดว่าไม่ควรขึ้นราคา เพราะสภาพรถเมล์ยังไม่ดีมากพอที่จะขึ้นราคา หรือทำให้คนทั่วไปหันมาใช้บริการมากขึ้น ทั้งยังกระทบค่าใช้จ่าย เนื่องจากขึ้นรถเมล์ไปทำงานทุกวัน ก็จ่ายครั้งละยี่สิบกว่าบาทแล้ว ถ้าขึ้นราคา ก็จะจ่ายแพงขึ้นไปอีก

คุณทัดดาว วงษ์พิทักษ์ กราวนด์เซอร์วิส ในสนามบินแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แต่ในฐานะที่เป็นผู้บริโภค ใช้บริการขนส่งมวลชนทุกวัน คิดว่าหากจะมีการขึ้นราคา ต้องมีการปรับสภาพขนส่งมวลชนให้ดีขึ้นด้วย เพราะสภาพรถเมล์บางสายไม่ได้ดีถึงกับต้องขึ้นราคา แม้จะขึ้นเพียงไม่กี่บาท แต่หากนำเงินที่จ่ายไปมาคิดรวมกันเป็นรายเดือนก็ถือว่าจ่ายไปเยอะอยู่ดี

คุณเกตแก้ว หาภา แม่ค้าในตลาดแห่งหนึ่งย่านอารีย์ แสดงความคิดเห็นว่า จริงๆ ปรับราคาขึ้นก็ไม่มีปัญหา เพราะไม่ได้แพงมาก ไม่กระทบค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ แต่เมื่อขึ้นราคาแล้ว ก็ควรปรับปรุงบริการขนส่งให้ดีกว่านี้ รถเมล์บางสายรอนานมาก อยากให้เพิ่มรถเมล์เพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ไม่ต้องเบียดเสียดและรอนานเหมือนทุกวันนี้