สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปชช.อยากรดน้ำดำหัว ‘บิ๊กตู่’ มากที่สุด รองมา ‘ธนาธร-ทักษิณ’

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปชช.อยากรดน้ำดำหัว ‘บิ๊กตู่’ มากที่สุด รองมา ‘ธนาธร-ทักษิณ’

เมื่อวันที่ 14 เมษายน สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อเทศกาลสงกรานต์ ระบุว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันประชาชนต่างเดินทางกลับบ้านเพื่อรดน้ำดำหัวขอพรจากญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อเป็นโอกาสอันดีและเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในวันสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อ “เทศกาลสงกรานต์” จำนวนทั้งสิ้น 1,206 คน ระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1.สิ่งที่ประชาชนเป็นห่วง/กังวลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คือ อันดับ 1 ภัยอันตราย อุบัติเหตุบนท้องถนนร้อยละ 68.62 อันดับ 2 สภาพเศรษฐกิจ การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลร้อยละ 31.63 อันดับ 3 การดื่มสุรา ทำให้ขาดสติ ทะเลาะวิวาท การล่วงละเมิดทางเพศร้อยละ 30.78 อันดับ 4 สภาพอากาศ โรคที่มากับอากาศร้อนร้อยละ 19.39 และอันดับ 5 การจราจรติดขัด ไม่มีรถกลับร้อยละ 11.82

2.คำอธิษฐาน/พร ที่ประชาชนอยากจะขอในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คือ อันดับ 1 ขอให้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ครอบครัวประสบความสุขความเจริญร้อยละ 48.88 อันดับ 2 ขอให้เศรษฐกิจดี ค้าขายดีร้อยละ 32.68 อันดับ 3 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีร้อยละ 26.54 อันดับ 4 ขอให้สงกรานต์ปีนี้เป็นปีที่สนุกและปลอดภัยร้อยละ 16.48 และอันดับ 5 ขอให้ได้คนดีเข้ามาบริหารประเทศ แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้บ้านเมืองได้ร้อยละ 15.64

3.”นักการเมือง” ที่ประชาชนอยากรดน้ำดำหัวมากที่สุด คือ อันดับ 1 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 34.51 อันดับ 2 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจร้อยละ 24.84 อันดับ 3 นายทักษิณ ชินวัตร ร้อยละ 19.48 อันดับ 4 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 17.25 และอันดับ 5 นายชวน หลีกภัย ร้อยละ 12.55

4.ค่าใช้จ่ายที่ประชาชนเตรียมไว้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยพบว่าค่าใช้จ่าย 1 คน ประมาณ 5,000-10,000 บาท พบว่า อันดับ 1 เท่าเดิมร้อยละ 47.76 อันดับ 2 ลดลงร้อยละ 30.60 และอันดับ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.64