สธ.เตือนร้อนจัดระวัง ‘ฮีทสโตรก’ เผยตัวเลขปี 61 เสียชีวิต 18 ราย!!

สธ.เตือนร้อนจัดระวัง ‘ฮีทสโตรก’ เผยตัวเลขปี 61 เสียชีวิต 18 ราย!!

เมื่อวันที่ 14 เมษายน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า  จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ข้อมูลการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศร้อน ในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) พบผู้เสียชีวิตระหว่างปี 2558–2561 จำนวน 56, 60, 24, และ 18 ราย ตามลำดับ และข้อมูลจากสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข พบว่าระหว่างปี 2557–2560 มีจำนวนผู้ป่วยจากภาวะอากาศร้อน เท่ากับ 3,054, 3,523, 4,002, และ 3,409 ตามลำดับ”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยจากภาวะอากาศร้อนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเดือนเมษายนที่มีอากาศร้อน และกิจกรรมสงกรานต์ที่ประชาชนจะออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งจำนวนมาก สำหรับโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) มีสาเหตุจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 4 ประการ ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศที่ร้อน ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่สูงขึ้น อยู่ในที่ได้รับรังสีความร้อน และอยู่ในสภาวะที่มีลมหรือการระบายอากาศน้อย” 

นอกจากนี้ ยังเกิดจากปัจจัยทางด้านบุคคลที่ไม่สามารถปรับสภาพร่างกายเพื่อจัดการกับความร้อนในร่างกายได้ อาการสำคัญได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกาย 41 องศาเซลเซียส ประวัติสัมพันธ์กับอากาศร้อนขณะทำกิจกรรมหรือออกกำลังกาย มีอาการเพ้อ ความดันเลือดลดลง กระสับกระส่าย มึนงง สับสน ชักเกร็ง อาจหมดสติได้

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแดดจ้าเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงอากาศร้อน ถ่ายเทไม่สะดวก ดูแลร่างกายไม่ให้ขาดน้ำโดยการดื่มน้ำวันละ 8 -10 แก้ว สวมเสื้อผ้าที่ระบายเหงื่อได้ดี หลีกเหลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบผู้มีอาการสงสัยป่วยจากภาวะอากาศร้อน ควรให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยนำผู้ป่วยเข้าในที่ร่ม และอากาศถ่ายเทสะดวก เช็ดตัวด้วยน้ำเย็น หากมีอาการรุนแรง หมดสติควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422