เตรียมจ่ายเพิ่ม! 22 เม.ย.นี้ ขนส่งฯ ปรับขึ้นราคา รถเมล์ทุกประเภท 1-7 บาท

เตรียมจ่ายเพิ่ม! 22 เม.ย.นี้ ขนส่งฯ ปรับขึ้นราคา รถเมล์ทุกประเภท 1-7 บาท

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า จากมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเห็นชอบให้ชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก., รถร่วมฯ และรถทัวร์ออกไปเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ลดผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น

ล่าสุดมติชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารจะสิ้นสุดลงในวันที่ 21 เม.ย. นี้ ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้รถเมล์ ขสมก. และรถร่วมฯ ที่ให้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงรถทัวร์ที่วิ่งระหว่างจังหวัด เริ่มปรับขึ้นค่าโดยสารตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. นี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า สำหรับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมาได้อนุมัติให้มีการปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะดังนี้

  • รถเมล์เก่าของ ขสมก. ที่เป็นรถเมล์ร้อนปรับขึ้นจาก 6.50 บาท/เที่ยว เป็นไม่เกิน 10 บาท/เที่ยว
  • รถเมล์แอร์ (ครีมน้ำเงิน) ให้ปรับขึ้นจาก 10-18 บาท/เที่ยว เป็น 13-21 บาท/เที่ยว
  • รถเมล์แอร์ (ยูโรทูสีน้ำเงิน) ให้ปรับจาก 11-23 บาท/เที่ยว เป็น 14-26 บาท/เที่ยว
  • รถเมล์ร้อนของภาคเอกชน (รถร่วมฯ) ปรับขึ้น 1 บาท/เที่ยว จาก 9 บาท/เที่ยว เป็น 10 บาท/เที่ยว
  • รถเมล์แอร์ของกลุ่มรถร่วมฯ ปรับขึ้น 1 บาท จากเดิม 11-23 บาท/เที่ยว เป็น 12-24 บาท/เที่ยว
  • รถเมล์ใหม่ของ ขสมก.และรถเมล์ร่วมบริการเอกชน ที่เป็นรถร้อนให้ปรับขึ้นค่าโดยสาร 2 บาท/เที่ยว จาก 10 บาท/เที่ยว เป็น 12 บาท/เที่ยว, รถเมล์แอร์สีฟ้า จากเดิม 11-23 บาท ให้ปรับเป็น 15 บาท/เที่ยว ในช่วง 4 กิโลเมตรแรก, 20 บาท ในช่วง 5-16 กิโลเมตร และเก็บในอัตรา 25 บาทในระยะทางกิโลเมตรที่ 16 ขึ้นไป
  • รถทัวร์รถร่วม บขส. ให้ปรับราคาขึ้นไม่เกิน 10% แบ่งเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย ระยะทาง 40 กิโลเมตร(กม.)แรก เดิม 0.49 บาท ต่อ กม. เป็น 0.53 บาทต่อ กม., 40-100 กม. เดิม 0.44 บาท ต่อกม. เป็น 0.48 บาท ต่อ กม., 100-200 กม. เดิม 0.40 บาท ต่อ กม. เป็น 0.44 บาท ต่อ กม. และเกิน 200 กม. เดิม 0.36 บาท ต่อ กม. เป็น 0.39 บาท ต่อ กม.

 

ทั้งนี้ รถเมล์ ขสมก. ไม่ได้ปรับค่าโดยสารเต็มอัตราเพดานที่กำหนด โดยเฟซบุ๊กเพจ “รถเมล์ไทยแฟนคลับ” เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. เป็นต้นไป รถเมล์ ขสมก. จะปรับอัตราค่าโดยสาร ดังนี้

1. รถโดยสารธรรมดา (ครีมแดง) ราคา 8 บาท
2. รถโดยสารปรับอากาศ
– รถปรับอากาศ (ครีมน้ำเงิน) ราคา 12-20 บาท ตามระยะทาง
– รถปรับอากาศยูโรทู (สีส้ม) ราคา 13-25 บาท ตามระยะทาง
– รถปรับอากาศใหม่ (สีฟ้า) ระยะทาง 4 กม. แรก ราคา 15 บาท, ระยะทาง 4-16 กม. ราคา 20 บาท, ระยะทาง 16 กม. ขึ้นไป ราคา 25 บาท

3. ค่าทางด่วน กรณีที่ผู้โดยสารใช้ทางด่วน ให้กำหนดค่าทางด่วน เพิ่มจากค่าโดยสารปกติ 2 บาท ต่อคนต่อเที่ยว

4.รถบริการตลอดคืน (เวลา 23.00-05.00 น.) ให้กำหนดค่าธรรมเนียมบริการตลอดคืน เพิ่มจากค่าโดยสารปกติ 1.50 บาท ต่อคนต่อเที่ยว

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์