สรรพสามิตจ่อขึ้นภาษียาเส้นหลังพบคนแห่สูบแทนบุหรี่มวนดันยอดจัดเก็บพุ่ง 200%

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ขณะนี้รายได้จากการจัดเก็บภาษียาเส้นปรับสูงขึ้นถึง 200% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเก็บภาษียาเน้นพันธุ์พื้นเมือง และหากแยกภาษียาเส้นพันธุ์พื้นเมืองออกยังพบว่ารายได้จากการจัดเก็บภาษียาเส้นสูงกว่า 100% ดังนั้นกรมอยู่ทบทวนภาษียาเส้นเพิ่มใหม่ เพราะรู้สึกเป็นห่วงที่การบริโภคสูงขึ้น และถ้าเทียบกับบุหรี่มวน ภาษียาเส้นต่ำกว่ามาก อาจจะเป็นเหตุให้คนหันมาสูบยาเส้นแทนบุหรี่มวน

อย่างไรก็ตามการพิจารณาเรื่องนี้คงต้องเกี่ยวพันกับภาษีบุหรี่ใหม่เก็บอัตราเดียวเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จากขณะนี้เก็บ 2 อัตรา ระหว่างบุหรี่ต่ำกว่า 60 บาท และบุหรี่สูงกว่า 60 บาท โดยกรมยังยืนยันนโยบายเดิมคือปรับเป็นอัตราเดียว แต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงคงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่