กรมศิลปากรฯ เชิญร่วมสรงน้ำพระธาตุ และเทวดานพเคราะห์ รับสงกรานต์

กรมศิลป์ เชิญร่วมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ รับเทศกาลสงกรานต์
กรมศิลป์ เชิญร่วมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ รับเทศกาลสงกรานต์

กรมศิลปากรฯ เชิญร่วมสรงน้ำพระธาตุ และเทวดานพเคราะห์ รับสงกรานต์

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขอเชิญประชาชนร่วมสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ชมนิทรรศการพิเศษเรื่อง “รูปเทวดานพเคราะห์ยอดบัตร” ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ กรมศิลปากร กำหนดจัดกิจกรรมสรงน้ำพระธาตุและ
เทวดานพเคราะห์ เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความเป็นสิริมงคล ตามแบบแผนประเพณีที่ดีงาม โดยอัญเชิญพระธาตุ ๒๓ องค์ มาประดิษฐานในพระกรัณฑ์ทองคำลงยา ซึ่งเดิมทีบรรจุไว้ในก้านพระรัศมีของพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และเทวดานพเคราะห์ ๙ องค์ มาให้ประชาชนได้สรงน้ำและกราบไหว้บูชาขอพร

โดยเทวดานพเคราะห์ ทั้ง ๙ องค์ ประกอบด้วย พระอาทิตย์ ทรงราชสีห์ เป็นเทพนพเคราะห์ที่มีอำนาจเหนือกว่าเทพนพเคราะห์ทั้งปวง พระจันทร์ ทรงม้า พระอังคาร ทรงมหิงสา พระพุธ ทรงคชสาร พระพฤหัสบดี ทรงกวาง พระศุกร์ ทรงโค พระเสาร์ ทรงพยัคฆ์ พระราหู ทรงพญาครุฑ และพระเกตุ ทรงนาค

ประติมากรรมเทวดานพเคราะห์ทั้ง ๙ องค์ จะถูกอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. กรมศิลปากรกำหนดจัดพิธีบวงสรวงสมโภช ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ (๐๒) ๒๒๔-๑๔๐๒, (๐๒) ๒๒๔-๑๓๓๓