เก็บไว้ใช้บ้าง! ชลประทานบุรีรัมย์ วอนช่วยกันฉีดน้ำปิ้วๆอย่างประหยัด วันสงกรานต์

เก็บไว้ใช้บ้าง! ชลประทานบุรีรัมย์วอน ช่วยกันเล่นน้ำอย่างประหยัด วันสงกรานต์

วันสงกรานต์ – นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ขอความร่วมมือประชาชน และนักท่องเที่ยว ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้

โดยแนะนำให้ใช้น้ำเล่นสงกรานต์ตามประเพณีอย่างเหมาะสม ด้วยการเปิดใส่ถังหรือภาชนะ เพื่อใช้ในการเล่นสงกรานต์ ไม่ควรจะเปิดก๊อกน้ำปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สูญเสียน้ำปริมาณมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับน้ำอุปโภคบริโภคได้

เนื่องจากขณะนี้ น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก แหล่งน้ำดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชน และเขตเศรษฐกิจสำคัญในตัวเมืองบุรีรัมย์ เหลือเพียง 1 ล้าน 2 แสนลูกบาศก์เมตรเท่านั้น จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมด 26 ล้านลูกบาศก์เมตร

ซึ่งขณะนี้ทางชลประทาน กำลังทำการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เพื่อเติมปริมาณน้ำในอ่างจระเข้มาก เพื่อสำรองน้ำดิบไว้ใช้ในการผลิตประปา บริการประชาชนให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้แล้ว