‘สสจ.พะเยา’ เตือนปชช. หากมี ‘กัญชา’ ไว้ในครอบครองต้องเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น

‘สสจ.พะเยา’ เตือนปชช. หากมี ‘กัญชา’ ไว้ในครอบครองต้องเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น เร่งแจ้งก่อน ’19 พ.ค.’ นี้

เมื่อวันที่ 7 เมษายน นายแพทย์ไกรสุข เพชรบูรณิน สาธารณสุข(สสจ.) จ.พะเยา เปิดเผยว่าตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษประเภทที่5 (ฉบับที่ 7 ) ในปี 2562 มีผลบังคับใช้แล้วอย่างเป็นทางการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ตามข้อบังคับใช้ของกฏหมาย ผู้ที่ปลูกกัญชาหรือผู้ครอบครองกัญชา ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ต้องขออนุญาตการปลูกในการครอบครองตามจำนวน,ปริมาณพื้นที่ปลูกฯ หากว่าผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิด ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งแพ่งและอาญา

น.พ.ไกรสุข กล่าวต่อว่า ได้สั่งการมอบหมายให้กับสาธารณอำเภอ (สสอ.) ในพื้นที่พะเยาทั้งจังหวัดหวัดรวม 9 อำเภอ 68 ตำบล ให้ออกสำรวจข้อมูลชาวบ้าน ผู้ที่มีกัญชาไว้ในครองครองตามปริมาณตามความเป็นจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามผลประโยชน์ ทางการแพทย์ก่อนพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ และผู้ที่ให้ความร่วมมือจะ ไม่ต้องมีโทษ แต่มีข้อแม้ต้องแจ้งการครอบครองในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ และจำแนกให้ครอบคลุมบุคคล 3 กลุ่มประกอบด้วย 1. ผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายใหม่ฯ 2. ผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์ว่าถืออาการเจ็บป่วยจะอนุญาตให้ใช้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการรักษาโรคเท่านั้น 3. บุคคลอื่นๆ โดยสามารถแจ้งการครอบครองได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.พะเยา ส่วนการอนุญาตผลิตจำหน่าย- นำเข้า- ส่งออก หรือมีไว้ครอบครองกัญชาในปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับการอนุญาตผลดีหรือผลเสียต่อผู้บริโภคและอุปโภค หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์- วิธีการ และการยื่นขอครอบครองกัญชา สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โทรศัพท์ 054-409145-7 หรือสายด่วน อย. 1556