พนง.โรงแรมในภูเก็ต ถูกเลิกจ้างกะทันหันรวมตัวฟ้องศูนย์ดำรงธรรม

รายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ตแจ้งว่า เมื่อเช้าวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา พนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรม ดิ แอสปาเซีย ภูเก็ต ไม่อนุญาตให้พนักงานกลุ่มนี้รวม 63 คนเข้าทำงาน พนักงานทั้งหมดจึงชุมนุมกันอยู่บริเวณหน้าโรงแรม และแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตรับทราบ

ต่อมาในเวลา 10.30 น. วันเดียวกัน นายเกรียงไกร อาภาบุษยพันธุ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต และคณะเดินทางมาถึงโรงแรม ดิ แอสปาเซีย ภูเก็ต และแจ้งกับกลุ่มพนักงานที่ชุมนุมกันอยู่ว่า ขณะนี้ถือว่าการเลิกจ้างมีผลตามกฎหมายแล้ว ในเบื้องต้นขอให้พนักงานกลุ่มนี้ไปลงบันทึกแจ้งความไว้เป็นหลักฐานไว้กับสถานีตำรวจภูธรตำบลกะรน

ส่วนแนวทางปฏิบัติหลังจากนี้ ตนจะส่งหนังสือนัดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหาทางออกร่วมกัน ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บริษัทเจ้าของทรัพย์สิน บริษัทผู้บริหารโรงแรม และพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ทั้งนี้จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และหากไม่สามารถตกลงหรือหาข้อยุติร่วมกันได้ ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลแรงงานต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่19 ตุลาคมนี้ กลุ่มพนักงานโรงแรม ดิ แอสปาเซีย ภูเก็ต (The Aspasia Phuket) ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 63 คน เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต หลังได้รับแจ้งจาก บริษัท เดอะ เบรกเกอร์ส รีสอร์ท แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (The Breakers Resort & Development) เจ้าของทรัพย์สิน โรงแรม ดิ แอสปาเซีย ภูเก็ต ให้พนักงานทุกคนหยุดการทำงานอย่างกะทันหัน

อย่างไรก็ดี บริษัทเจ้าของทรัพย์สินอ้างว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทาง “บริษัท แอสเพเซีย ภูเก็ต จำกัด” ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการโรงแรม ดิ แอสปาเซีย ภูเก็ต มีปัญหาด้านการบริหารและไม่สามารถชำระหนี้คืนให้กับทางบริษัทเจ้าของทรัพย์สินได้ ทำให้ต้องว่าจ้างบริษัทอื่นเข้ามาบริหารจัดการแทน

ที่มา มติชนออนไลน์