ปลัดสปน.เผยตัวอย่างคำถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 ห้วงเวลา

ปลัดสปน.เผยตัวอย่างคำถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ปลัดสปน.เผยตัวอย่างคำถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปลัดสปน.เผยตัวอย่างคำถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 ห้วงเวลา

ตัวอย่างคำถวายพระพรชัยมงคล – เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ยกร่างตัวอย่างถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจะแบ่งการใช้เป็น 2 ห้วงเวลา คือ

1. ข้อความที่ใช้ในห้วงระยะเวลาก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 ข้อความ
2. ข้อความที่ใช้ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 6 ข้อความ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 4 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าว เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับผู้ที่ประสงค์นำไปใช้ หรืออาจใช้ข้อความที่ศิลปินแห่งชาติ ครูบาอาจารย์หลายท่านได้ประพันธ์ไว้ก็ได้

 

ทั้งนี้ ให้ใช้ร่วมกับพระฉายาลักษณ์พระราชทาน 12 ภาพ โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th หรือที่เพจเฟซบุ๊กของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี