ทูลกระหม่อม โพสต์พระรูปทรงพระเยาว์ ถวายพระพรพระเทพฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพ

ทูลกระหม่อม โพสต์พระรูปทรงพระเยาว์ ถวายพระพร พระเทพฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพ

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 2 เม.ย. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงพระเยาว์ และได้ถวายพระพร ว่า “Long Live the Princess Happy Birthday Pe Ka! April 2, 2019”

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์